WYNIKI EGZAMINÓW PG 5 W PUKTACH 2002 – 2012

 

ROK

CZĘŚĆ

EGZ.

WOJEWÓDZTWO

OPOLE

SZKOŁA

PG 5

RÓŻNICA

OPOLE / PG 5

STANIN PG5

SKALA 1 - 9

2002

H

29,7

34,2

33,5

-  0,7

7

MP

26,5

30,7

29,3

- 1,4

6

2003

H

29,8

31,7

32,9

+ 1,2

6

MP

24,4

27,5

28,8

+ 1,3

6

2004

H

26,4

30,4

31,6

+ 1,2

8

MP

23,3

27,1

29,5

+ 2,4

7

2005

H

31,6

33,2

37,0

+ 3,8

7

MP

23,6

26,6

31,0

+ 4,4

8

2006

H

30,3

32,3

35,6

+ 3,3

8

MP

23,4

27,0

30,4

+ 3,4

8

2007

H

30,6

34,0

37,7

+ 3,7

8

MP

24,9

28,0

31,7

+ 3,7

8

2008

H

29,9

33,2

36,2

+ 3,0

8

MP

26,4

29,7

35,5

+ 5,8

8

2009

H

31,1

34,6

36,9

+ 2,3

8

MP

25,4

29,7

32,6

+ 2,9

8

2010

H

30,2

32,4

34,6

+ 2,2

8

MP

23,5

26,3

30,3

+ 4,0

8

2011

H

24,6

27,3

33,1

+ 5,8

8

MP

22,8

26,2

30,4

+ 4,2

8

2012

H

20,4

22,5

25,3

+ 2,8

8

MP

13,5

15,4

18,1

+ 2,7

8

 

PORÓWNANIE WYNIKÓW PG 5 Z WYNIKAMI OPOLA

 
                      CZ. HUMANISTYCZNA

 


                   CZ. MATEM. – PRZYR.

 

Egzamin gimnazjalny (część humanistyczna)

Zrównany średni wynik egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna) dla szkoły 95% przedziały ufności wartości średniej.


1.              PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 5 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W OPOLU

2.              gmina Opole

3.              województwo opolskie

 

Egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza)

Zrównany średni wynik egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno-przyrodnicza) dla szkoły 95% przedziały ufności wartości średniej.

wykres

1.                   PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 5 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W OPOLU

2.                   gmina Opole

3.                   województwo opolskie

 

Tabela prezentuje wyniki PG5 na tle wyników gimnazjów województwa opolskiego – na podstawie danych CKE sklasyfikowano w roku 2006 –130 publicznych gimnazjów, 2007 – 130 gimnazjów, 2008 – 132 gimnazja, 2011 - 124 gimnazja, a Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu zajęło w tych zestawieniach niżej wykazane miejsca (z roku 2009 i 2010 brak danych).

 

EGZAMIN

ROK 2006

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2011

Część humanistyczna

2

1

3

1

Część matem. – przyrodnicza

2

4

1

2

Średni wynik z obu części egz.

2

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2012 egzamin przeprowadzono według nowej formuły z poszczególnych przedmiotów – na podstawie danych CKE sklasyfikowano 121 gimnazjów publicznych województwa opolskiego w kolejności zdobytych punktów, a PG5 zajęło w tych zestawieniach niżej wykazane miejsca z kolejnych części egzaminu.

 

 

Część egzaminu

J. polski

Historia i wos

Matematyka

Przedmioty

przyrodnicze

Rok 2012

1

2

2

2