Czy Kolumb był nieustraszonym odkrywcą, który połączył dwa światy, czy bezlitosnym kolonialistą?

19 marca 2021 roku uczniowie klasy 2e uczestniczyli w spotkaniu: „Historia kontra Krzysztof Kolumb”. Obejrzeli film, na którym zwrócili uwagę na europocentryczne postrzeganie świata i historii, i konsekwencje „odkrycia” Ameryki dla rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, jaki wpływ na życie codzienne ma sposób interpretacji wydarzeń. W każdej kulturze tradycje i święta (w tym 12 października – odkrycie Ameryki) są ważnym elementem. Ale ten kto dla ludzi w jednym stuleciu jest bohaterem, w innym może być czarnym charakterem, dlatego, poznając coraz więcej historycznych faktów, powinniśmy na nowo decydować, co znaczą dla nas nasze tradycje.

Gratulacje Zuzia1