Za nami kolejne niezwykłe spotkanie (21.04.2021) w ramach „SZKOŁY HUMANITARNEJ”. Razem z uczestnikami projektu ze szkół w Tychach, Łodzi, Pile i Krakowie odwiedzaliśmy ekspertów Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy czekali w wirtualnych kawiarniach. Spotkania dotyczyły globalnych współzależności. Poruszane tematy to: pomoc humanitarna, konsumpcjonizm, feminizm, sytuacja uchodźców, przywłaszczenie kulturowe, związki wodne, wolonturystyka, dekolonizacja muzyki i zmiany klimatu. Każdy uczestnik World Cafe Online miał możliwość włączenia się w dyskusję, zadawania pytań i przedstawienia swojej opinii.
World cafe online