Dużo się działo w trakcie tego roku szkolnego. W czasie lekcji z wychowawcą i spotkań Refleksyjnego Klubu Online poruszaliśmy aktualne społecznie zagadnienia edukacji globalnej, m.in. tematy dot. kryzysu klimatycznego, nierówności, rasizmu, odpowiedzialnej konsumpcji i aktywnych działań na rzecz globalnych wyzwań. Mieliśmy też możliwość korespondowania z trenerami Polskiej Akcji Humanitarnej. Serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz koleżankom i kolegom za wsparcie naszych działań projektowych. Dziękujemy za Wasz udział w „Spotkaniu bez stereotypów”, grywalizacjach „Zmień perspektywę” i „Globalne współzależności” oraz grze „Reporterzy i reporterki na Globalnym Południu”. Za nami spotkanie podsumowujące realizację projektu. Zadania, przygotowane przez organizatorów warsztatów, pozwoliły nam uświadomić sobie, że są takie problemy na świecie, które możemy rozwiązać tylko wspólnie. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne są życzliwość, osobiste zaangażowanie i umiejętność współpracy. Pokonaliśmy także szkoły biorące udział w projekcie Szkoła Humanitarna - wygraliśmy rywalizację “Mission Impossible".

Co nam dała SZKOŁA HUMANITARNA?

  • jesteśmy bardziej otwarci na świat i ludzi;

  • szacunek, godność, równość - to wartości, które są nam bliskie;

  • dostrzegamy zjawiska i współzależności łączące ludzi i miejsca;

  • wiemy, skąd czerpać rzetelną wiedzę o świecie;

  • krytycznie podchodzimy do informacji przekazywanych w mediach;

  • nie boimy się zadawać pytań;

  • wiemy, że warto wypowiadać swoje zdanie, bronić swoich poglądów i przekonań;

  • rozumiemy, że wiele zależy od naszej aktywnej postawy, a nasze decyzje mają wpływ na świat!

szkolahumanitarnanafiniszudyplom   szkolahumanitarnanafiniszu