W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby, przekazujemy w załączeniu pismo Pana Naczelnika Wydziału Oświaty, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, wraz z uchwałami Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.

Pismo >>>          Załącznik 1 >>>          Załącznik 2 >>>