strefa ucznia  strefa rodzica 

COVID

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1484 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1385 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1386 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1389 >>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1539 >>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1614 >>>

Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego przygotowana na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r.
PRZECZYTAJ>>>

 Regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii COVID-19
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin dyżurów
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin sali lekcyjnej
PRZECZYTAJ >>>

Regulamin pracowni specjalistycznej
PRZECZYTAJ>>>

Regulamin WF / zajęcia sportowe
PRZECZYTAJ >>>

Organizacja żywienia w szkole - regulamin
PRZECZYTAJ>>>

Nauczanie hybrydowe w PLO Nr VIII w Opolu
PRZECZYTAJ >>>

 

 

Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego >>>

 

W zakładce COVID znajdują się przepisy oraz regulaminy dotyczące sytuacji pandemicznej.

 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony