dokuszkol2

Dokumenty obowiązujące
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 8
im. Alekasndra Kamińskiego w Opolu

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY >>>

SZKOLNA PROCEDURA SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW >>>

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO >>>

***

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE >>>

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW >>>

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W PG5 >>>

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ >>>

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W OPOLU >>>

REGULAMIN STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE >>>

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ >>>

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA >>>

 

dokuszkol