dokuszkol2

Dokumenty obowiązujące
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 8
im. Alekasndra Kamińskiego w Opolu

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY >>>

ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO >>>

SZKOLNA PROCEDURA SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW >>>

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO >>>

***

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ >>>

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA >>>

 

dokuszkol