czar par

Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny Czar Par kierowany do gimnazjalistów klas pierwszych oraz drugich organizowany jest od 4 grudnia 2000 roku. Jego organizatorkami są: p. Agata Damek i p. Ewa Kasprowicz-Szerner. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych i gier logicznych. Jego głównym celem jest zabawa z matematyką i w matematykę, a poprzez to ukazanie piękna tej dziedziny nauki. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Co roku biorą w nim udział przedstawiciele wielu gimnazjów z Opolszczyzny.