dni kultury zdrowotnej

Nadrzędnym celem naszego programu, zgodnie z założeniami ESSzPZ, jest kształtowanie zdrowego stylu życia całej społeczności naszej szkoły - uczniów i kadry pracowniczej.

Dążąc do osiągnięcia celu podejmujemy działania zmierzające do:

- rozwijania świadomości prozdrowotnej uczniów;
- wzmacniania poczucia własnej wartości;
- zachęcania uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia;
- wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
- kształtowania w uczniach poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;
- stworzenia uczniom możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
- planowania i prowadzenia wszechstronnej edukacji prozdrowotnej;
-włączenia do działalności zespołu zarówno uczniów szkoły jak i rodziców;
- nawiązania współpracy ze społecznością lokalną;
- pozyskania sojuszników działań SzPZ.

Dnia 19.09.2004r otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie". Uroczystość odbyła się w PG1 w Opolu. Szkołę naszą reprezentowały: dyr Wiesława Nosek, koordynatorzy ds promocji zdrowia: Anna Łada, Elżbieta Fuglewicz oraz uczennice należące do zespołu ds promocji zdrowia. Uczennice z zespołu podczas uroczystości zaprezentowały dorobek 3-letniej działalności szkoły w zakresie promocji zdrowia.

Rokrocznie, w listopadzie, nasi uczniowie biorą udział w szkolnym konkursie antynikotynowym, w ramach "Światowego Dnia bez Papierosa" walcząc z nałogiem za pomocą plakatów "Miej odwagę powiedzieć NIE". Przygotowują inscenizacje pt. "Krótki wywiad z papierosem" w wykonaniu uczennic z klas trzecich, widowisko oglądają uczniowie kl. 1. Ponadto, uczniowie oglądają film "Palenie tytoniu a fizjologia człowieka". Po inscenizacji następuje rozdanie ulotek.Odbywa się konkurs antynikotynowy "Wiedzy o szkodliwości palenia".

W listopadzie i grudniu w ramach obchodów "Światowego Dnia AIDS", realizujemy zadania z zakresu zapobiegania uzależnieniom (narkotyki, alkohol, nikotyna) m.in. w formie konkursów, pogadanek wraz z SK PCK.
Rokrocznie organizujemy obchody Światowego Dnia HIV/AIDS: przeprowadzamy testy, konkursy plastyczne, przygotowujemy gazetki okolicznościowe.

"Światowy Dzień Zdrowia" przygotowują uczniowie klas III naszej szkoły pod opieką p. Anny Łady w kwietniu. Uczestniczą w happeningu Opolskich Szkół Promujących Zdrowie zorganizowanym przez koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie p. J. Pogan oraz szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia. Happening odbywa się pod hasłem "ŚWIATOWY RUCH DLA ZDROWIA" w centrum, pod Ratuszem. Uczniowie naszej szkoły przygotowują transparnty promujące nasze gimnazjum (pomagała w przygotowaniu p. E. Dygdałowicz) oraz prezentują krótki program zachęcajacy do prowadzenia zdrowego stylu życia. Włączyli sie też do promowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Opola rozdając "recepty na zdrowie" oraz częstując jabłkami i marchewkami. Na terenie szkoły organizowane są konkursy, pokazy grup ratowniczych, wystawa plakatów.