potyczki ze statystyka

Potyczki ze statystyką to miedzygimnazjalny konkurs matematyczny, który odbywa się rok rocznie począwszy od 2000roku, przez 10lat w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Opolu, a obecnie w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu. Konkurs ten ma na celu uzmysłowienie uczniom, że matematyka może być łatwa i przyjemna, oraz że ma zastosowanie w każdej dziedzinie naszego życia.

Do każdej edycji konkursu uczestnicy przygotowują pracę badawczą i plakat poświęcone za każdym razem innej tematyce, bliskiej każdemu gimnazjaliście i którą podajemy na stronie głównej potyczek.

Konkurs nie jest kolejnym typowym konkursem, na który uczniowie przyjeżdżają i rozwiązują zadania, no a później komisja sprawdza te zadania, ogłasza wyniki a najlepsi otrzymują nagrody.

Aby brać udział w naszym konkursie trzeba najpierw wykonać w swojej szkole badania statystyczne na określony temat, zebrać wszystkie dane i wykonać pracę według podanych zaleceń w regulaminie konkursu. Tak wykonaną pracę należy przywieźć w podanym terminie do naszej szkoły. Za pracę tą uczestnicy konkursu otrzymują już pierwsze punkty, które liczą się w końcowej klasyfikacji. Plakaty,które szkoły przywożą na konkurs, od 2004 roku są oceniane i nagradzane osobno. Stanowią one niezmiennie od lat dekorację konkursu. Finał konkursu odbywa się w naszej szkole. Uczniowie w różnej formie rozwiązują ciekawe zadania ze statystyki, niektóre z nich powiązane są z tematyką konkursu. Końcówka konkursu – to odgadnięcie hasła, któremu towarzyszy duża seria pytań z różnych dziedzin nauki. Wszystkie zadania są na bieżąco sprawdzane a otrzymane punkty przez drużyny są od razu wpisywane do tabeli wyników.

Strona internetowa konkursu TUTAJ.