strefa ucznia  strefa rodzica 

Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola.

Projekt pt. Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 z poddziałania Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
Regulamin projektu [PDF] >>>

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony