EGZAMIN MATURALNY

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl .

HARMONOGRAM MATURA 2021 - część pisemna

Wybrane przedmioty. Pełny terminarz cke.gov.pl

DZIEŃ

GODZINA

PRZEDMIOT, poziom

CZAS TRWANIA (min)

4.05.2021 [wtorek]

9.00

język polski, pp

170

5.05.2020 [środa]

9.00

matematyka, pp

170

6.05.2020 [czwartek]

9.00

język angielski, pp

120

7.05.2020 [piątek]

9.00

język angielski, pr

150

10.05.2020 [poniedziałek]

9.00

język polski, pr

180

11.05.2021 [wtorek]

9.00

matematyka, pr

180

14.00

wos, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

biologia, pr

180

13.05.2020 [czwartek]

9.00

geografia, pr

180

14.00

język niemiecki, pp

120

14.05.2020 [piątek]

9.00

chemia, pr

180

14.00

język niemiecki, pr

150

17.05.2020 [poniedziałek]

9.00

historia, pr

180

18.05.2021 [wtorek]

9.00

fizyka, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

informatyka, pr

60 (cz.1)

150 (cz.2)

Termin:

  • złożenia deklaracji wstępnych i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego 30 września 2020

  • złożenia deklaracji ostatecznych i uzupełnienie brakującej dokumentacji uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego 7 luty 2021

  • ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego/wydania zdającym świadectw 5 lipca 2021