EGZAMIN MATURALNY

Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl :

- o egzaminie

- podstawa programowa

- informatory

- arkusze

- harmonogram, komunikaty i informacje