EGZAMIN MATURALNY

19.05: Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne >>>

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych >>>

Prawa i obowiązki maturzystów - Matura 2020 >>>

Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl :

- o egzaminie

- podstawa programowa

- informatory

- arkusze

- harmonogram, komunikaty i informacje