co po gimn

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH!
INFORMATOR O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
(Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się wiosną 2019 r.)

Oferta szkół ponadgimnazjalnych zostanie udostępniona
pod podanym powyżej adresem wiosną 2019 r.

 

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020Więcej informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, na rok szkolny 2019/2020, znajduje się na stronie internetowej:  http://oswiata.opole.pl/rekrutacja (zakładka Rekrutacja).