co po gimn

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH!
INFORMATOR O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
(Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się wiosną 2019 r.)

Oferta szkół ponadgimnazjalnych zostanie udostępniona
pod podanym powyżej adresem wiosną 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące Nr 8
powstające przy PG5 w Opolu
w roku szkolnym 2018/19
projektuje następujące klasy:

1. medyczna z elementami ratownictwa i dietetyki

2. matematyczno - biologiczna

3. humanistyczno - lingwistyczna

 
 

Podstawa prawna rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019:

Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas l publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie opolskim.

Plik rozporządzenia >>>

 
***

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, na rok szkolny 2018/2019, znajduje się na stronie internetowej:  http://oswiata.opole.pl/rekrutacja (zakładka Rekrutacja).