terminy egzgimn

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/19

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku


1.  Termin egzaminu gimnazjalnego:

a)  część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b)  część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

c)  język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego >>>

 
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.