pokoj nauczycielski

 

JĘZYK POLSKI
mgr Jolanta Lachowicz-Rapińska
mgr Grażyna Ratajczak  
mgr Wioletta Romanowska
mgr Alina Zbadyńska - Rząsa


MATEMATYKA
mgr Katarzyna Chocianowicz
mgr Agata Damek
mgr Lucyna Dzikiewicz - Niski

mgr Sylwia Król
mgr Ewa Kasprowicz - Szerner


HISTORIA I WOS
mgr Zbigniew Janusz

mgr Małgorzata Łyczko


JĘZYK ANGIELSKI

mgr Jeffrey Hamblen
mgr Anna Orłowska - Tetla  

mgr Bogna Orzeszyna
mgr Adam Podwysocki
mgr Anna Zembaczyńska-Sosnowska


JĘZYK NIEMIECKI

mgr Monika Borowiecka
mgr Ewa Młodawska

 

JĘZYK FRANCUSKI
Daria Włodarczyk-Chruszcz


JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Justyna Czajka


FIZYKA
mgr Katarzyna Chocianowicz

mgr Aleksandra Trawińska


CHEMIA
mgr Elżbieta Fuglewicz

mgr Przemysław Nerka


BIOLOGIA
mgr Magdalena Banasek

mgr Anna Łada  
mgr Przemysław Nerka


GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Czuczwara  

mgr Elżbieta Wądołowska


 WIEDZA O KULTURZE

Jolanta Lachowicz-Rapińska

 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Małgorzata Czuczwara


ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

mgr Adam Podwysocki
mgr Agnieszka Sosnowska

mgr Aleksandra Trawińska
mgr Alina Zbadyńska-Rząsa

TECHNIKA
mgr Witold Tetla


INFORMATYKA

mgr Wojciech Orczyk
mgr Adam Podwysocki

mgr Aleksandra Trawińska


WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Jolanta Czech  

mgr Joanna Dziuba 
mgr Wojciech Orczyk
mgr Iwona Pogorzelska
mgr Sławomir Szpala  


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Magdalena Banasek
mgr Elżbieta Wądołowska


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Tomasz Kaczmarek


RELIGIA

mgr Maria Salbert-Miszke

mgr Aleksandra Wanat


ETYKA
mgr Grażyna Ratajczak


BIBLIOTEKA

mgr Maria Błaszak
mgr Grażyna Kwak
mgr Hanna Włosek


PEDAGODZY

mgr Elżbieta Kierycz
mgr Paweł Koch
mgr Agnieszka Leszczyńska
mgr Jacek Lewandowski
mgr Agnieszka Sosnowska


PSYCHOLOG
mgr Anna Szampera