pielegniarka szkolna

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWIA
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Gabinet prowadzi pani pielęgniarka
MARIANNA NIEKRASZ

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

środa

piątek

7.30 - 11.30

7.30 - 11.30