rr pg5opole

Nr konta Rady Rodziców:

85 1090 1649 0000 0001 1484 7288


Jako tytuł przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której dziecko uczęszcza.

***

Rok szkolny 2018/19:

Ogólne warunki ubezpieczenia >>>

Zakresy i sumy ubezpieczenia >>>

 ***