2020/21

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 r,

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020 r.

W klasach III propozycje ocen semestralnych 15 grudnia 2020 r.

W klasach I i II wpisanie grożących ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania na koniec I półrocza

16 grudnia 2020 r.
KONSULTACJE DLA RODZICÓW – TEMASY
W klasach I i II poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza
17 grudnia 2020 r.
W klasach III wystawienie ocen na koniec  I półrocza 22 grudnia 2020

Zakończenie I półrocza
dla klas maturalnych

22 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe

4-17 stycznia 2021 r.

W klasach I i II propozycje ocen 22 stycznia 2021 r.
W klasach I i II wystawienie ocen na koniec I półrocza 29 stycznia 2021 r.

Zakończenie I półrocza
dla klas 1 i 2

31 stycznia 2021

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 4 luty 2021 r.
 Rada Pedagogiczna plenarna 11 luty 2021 r.
ZEBRANIE RODZICÓW 11 luty 2021 r.
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
W klasach III poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec II półrocza.
18 marca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie II półrocza dla klas maturalnych

30 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin maturalny

4-20 maja 2021 r

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4-7 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

HARMONOGRAM MATURA 2021
część pisemna

Wybrane przedmioty. Pełny terminarz cke.gov.pl

DZIEŃ

GODZINA

PRZEDMIOT, poziom

CZAS TRWANIA (min)

4.05.2021 [wtorek]

9.00

język polski, pp

170

5.05.2020 [środa]

9.00

matematyka, pp

170

6.05.2020 [czwartek]

9.00

język angielski, pp

120

7.05.2020 [piątek]

9.00

język angielski, pr

150

10.05.2020 [poniedziałek]

9.00

język polski, pr

180

11.05.2021 [wtorek]

9.00

matematyka, pr

180

14.00

wos, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

biologia, pr

180

13.05.2020 [czwartek]

9.00

geografia, pr

180

14.00

język niemiecki, pp

120

14.05.2020 [piątek]

9.00

chemia, pr

180

14.00

język niemiecki, pr

150

17.05.2020 [poniedziałek]

9.00

historia, pr

180

18.05.2021 [wtorek]

9.00

fizyka, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

informatyka, pr

60 (cz.1)

150 (cz.2)

 

 Termin:

  • złożenia deklaracji wstępnych i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
    30 września 2020

  • złożenia deklaracji ostatecznych i uzupełnienie brakującej dokumentacji uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
    7 luty 2021

  • ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego/wydania zdającym świadectw
    5 lipca 2021