2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 r,

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020 r.

Zakończenie I półrocza
dla klas maturalnych

22 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Zakończenie I półrocza
dla klas 1 i 2

31 stycznia 2021

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie II półrocza dla klas maturalnych

30 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny

4-20 maja 2021 r

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4-7 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

HARMONOGRAM MATURA 2021 - część pisemna

Wybrane przedmioty. Pełny terminarz cke.gov.pl

DZIEŃ

GODZINA

PRZEDMIOT, poziom

CZAS TRWANIA (min)

4.05.2021 [wtorek]

9.00

język polski, pp

170

5.05.2020 [środa]

9.00

matematyka, pp

170

6.05.2020 [czwartek]

9.00

język angielski, pp

120

7.05.2020 [piątek]

9.00

język angielski, pr

150

10.05.2020 [poniedziałek]

9.00

język polski, pr

180

11.05.2021 [wtorek]

9.00

matematyka, pr

180

14.00

wos, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

biologia, pr

180

13.05.2020 [czwartek]

9.00

geografia, pr

180

14.00

język niemiecki, pp

120

14.05.2020 [piątek]

9.00

chemia, pr

180

14.00

język niemiecki, pr

150

17.05.2020 [poniedziałek]

9.00

historia, pr

180

18.05.2021 [wtorek]

9.00

fizyka, pr

180

12.05.2020 [środa]

9.00

informatyka, pr

60 (cz.1)

150 (cz.2)

Termin:

  • złożenia deklaracji wstępnych i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego 30 września 2020

  • złożenia deklaracji ostatecznych i uzupełnienie brakującej dokumentacji uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego 7 luty 2021

  • ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego/wydania zdającym świadectw 5 lipca 2021