ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Godzina

1.

Koło biologiczno-chemiczne

Przemysław Nerka

czwartek

15.00 – 15.45

2.

Koło historyczne

Zbigniew Janusz

wtorek

15.45 – 16.30

3.

Koło matematyczne

Damek Agata

środa

15.00 – 15.45

4.

Koło teatralne

Alina Zbadyńska-Rząsa

środa

czwartek

15.50 – 16.35

15.00 – 15.45

5.

Koło robotyki

Adam Podwysocki

poniedziałek

14.20 – 15.05

6.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego – kl. 3c

Grażyna Ratajczak

czwartek

14.10 – 14.55

7.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego – kl. 3e

Grażyna Ratajczak

poniedziałek

8.50 – 9.35

8.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dysleksja)

Jolanta Lachowicz - Rapińska

środa

czwartek

8.50 – 9.35

9.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Katarzyna Chocianowicz

piątek

15.15 – 16.00

10.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. 3 (gr. 1)

Ewa Kasprowicz-Szerner

środa

14.10 – 14.55

11.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. 3 (gr. 2)

Sylwia Król

wtorek

15.50 – 16.35

Pozalekcyjne zajęcia sportowe:

Lp.

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Godzina

1.

Piłka siatkowa

Iwona Pogorzelska

wtorek

15.45 – 17.00

2.

Piłka koszykowa dziewcząt

Joanna Dziuba

środa

15.45 – 17.00

3.

Gry zespołowe chłopców

Sławomir Szpala

poniedziałek

15.45 – 17.00

4.

Piłka nożna

Wojciech Orczyk

czwartek

15.45 – 17.00