HARMONOGRAM
WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Nazwa imprezy

Termin

 1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

3 IX 2018

 2

Spotkanie rodziców klas pierwszych liceum z nauczycielami

3 IX 2018

 3

Sprawdzian wiedzy i umiejętności po gimnazjum

IX 2018

 4

Wyjazd integracyjny klas 1 liceum do Pokrzywnej

13-14 IX 2018

 5

Europejski Dzień Języków Obcych

26 IX 2018

 6

Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich – część humanistyczna i językowa

13 IX 2018

 7

Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich – część mat.-przyrodnicza

14 IX 2018

 8

Dzień Edukacji Narodowej

12 X 2018

 9

Wycieczka klas trzecich - Oświęcim

X - XII 2018

 10

Święto Patrona

25 X 2018

 11

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości - apel

XI 2018

 12

Niepodległa w poezji” – konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

X – XI 2018

 13

Konkurs szkolny „Niepodległa w słowie i piśmie”

XI 2018

 14

Sesja popularnonaukowa „Drogi do wolności”

XI 2018

 15

Konkurs „O wolną i niepodległą” dla klas I LO

XI 2018

 16

Dni Przedsiębiorczości

XI 2018

 17

Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich

XI 2018 /I 2019

 18

Matematyczny Czar Par

XII 2018

 19

Jasełka”

XII 2018

 20

Dzień Otwarty” – dla przyszłych uczniów liceum

II /III 2019

 21

Konkurs „Kangur Matematyczny”

III 2019

 22

Konkurs przyrodniczy dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

III 2019

 23

Rocznica Konstytucji 3 Maja

IV 2019

 24

Egzamin gimnazjalny klas trzecich

10 -12 IV 2019

 25

Konkurs Języków Obcych POLIGLOTUS dla uczniów VIII klas SP i III klas gimnazjów

II semestr

 26

Konkurs matematyczno – angielski o Puchar LO8 dla uczniów szkół podstawowych

II semestr

 27

Próbna matura w kl. II L.O.

II semestr

 28

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

VI 2019

 29

ZŁOTY KAMYK 2019”

VI 2019

 30

Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klas trzecich gimnazjum

21 VI 2019

 31

Zakończenie roku szkolnego - liceum

21 VI 2019