HARMONOGRAM
WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Nazwa imprezy

Termin

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 IX 2019

 

Spotkanie rodziców klas pierwszych liceum z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami

3 IX 2019

 

Sprawdzian wiedzy i umiejętności po szkole podstawowej i gimnazjum

IX 2019

 

Wyjazd integracyjny klas 1 liceum do Głuchołaz

IX 2019

 

Europejski Dzień Języków Obcych

IX 2019

 

Konkurs wiedzy o Aleksandrze Kamińskim

X 2019

 

Konkurs literacki z okazji Święta Patrona

X 2019

 

Akcja „Młodzi głosują”

X 2019

 

Dzień Edukacji Narodowej

11 X 2019

 

Święto Patrona, pasowanie uczniów klas pierwszych

6 XI 2019

 

Rocznica Odzyskania Niepodległości

8 XI 2019

 

Dni Przedsiębiorczości

XI 2019

 

Maraton Pisania Listów – Amnesty International

XII 2019

 

Matematyczny Czar Par

XII 2019

 

Jasełka”

XII 2019

 

Próbny egzamin maturalny klas trzecich

XI 2019, I 2020

 

Dzień Francuski

III 2020

 

Szkolny Turniej Recenzentów

III 2020

 

Konkurs „Kangur Matematyczny”

III 2020

 

Konkurs przyrodniczy dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

III 2020

 

Dzień Otwarty – dla przyszłych uczniów liceum

20 III 2020

 

Szkolny konkurs wiedzy „Czy znasz tę postać literacką?”

IV 2020

 

ZŁOTY KAMYK 2020

IV 2020

 

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas trzecich

24 IV 2020

 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

30 IV 2020

 

Szkolny Konkurs Języków Obcych POLIGLOTA

IV 2018

 

Egzamin maturalny

4-22 V 2020

 

Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich

26 VI 2020