HARMONOGRAM
WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp. Nazwa imprezy Termin
 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 klas 1-3 1 IX 2016
 2 Spotkanie rodziców klas pierwszych
z nauczycielami
14 IX 2016
 3 Sprawdzian wiedzy i umiejętności po szkole podstawowej X 2016
 4 Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich – część humanistyczna i językowa 3 X 2016
 5 Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich – część mat-przyrodnicza 28 X 2016
 6 Wycieczka integracyjna klas pierwszych do Byczyny X 2016
 7 Dzień Edukacji Narodowej X 2016
 8 Święto Patrona X 2016
 9 Pasowanie na gimnazjalistę X 2016
 10 Rocznica Odzyskania Niepodległości XI 2016
 11 Dyskoteka Andrzejkowa XI 2016
 12 Dzień przedsiębiorczości XI 2016
 13 Wyjazd klas trzecich do Oświęcimia XI 2016
 14 Matematyczny „Czar Par” XII 2016
 15 Jasełka XII 2016
 16 Próbny egzamin gimnazjalny klas trzecich II 2017
 17 Gimnazjon III 2017
 18 Festiwal Nauki PG5 II/III 2017
 19 Egzamin gimnazjalny klas trzecich 19 -21 IV 2017
 20 „Dni kultury zdrowotnej” IV 2017
 21 Rocznica Konstytucji 3 Maja IV 2017
 22 „Kulturalia” V 2017
 23 Dzień Dziecka – Dzień Sportu VI 2017
 24 „ZŁOTY KAMYK 2017” VI 2017
 25 Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klas trzecich VI 2017
 26 Zakończenie roku szkolnego klas pierwszych i drugich 23 VI 2017