HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
w roku szkolnym 2020/2021
                       

LP.

DATA

                                                   TEMATYKA

1.

17.09.2020

Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą

2.

19.11.2020

Konsultacje.

W klasach III poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza.

3.

17.12.2020

Konsultacje.

W klasach I i II poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza.

4.

11.02.2021

Zebranie – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.

5.

18.03.2021

Konsultacje.

W klasach III poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec II półrocza.

6.

30.04.2021

PIĄTEK

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III.

Spotkanie z uczniami i rodzicami.

7.

13.05.2021

Konsultacje.

W klasach I i II poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec II półrocza 

 

 spotkanie z rodzicami