ROK SZKOLNY 2018/19

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP.

DATA

TEMATYKA

1

03.09.2018

Zebranie - spotkanie inauguracyjne dyrektora, wychowawców i nauczycieli uczących z rodzicami klas pierwszych LO VIII (godz. 17.00)

2

13.09.2018

godz. 18.00

Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2018/2019, inf. o próbnym egzaminie gimnazjalnym, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą.

W kl. 3 gimnazjum poinformowanie rodziców o wyborze języka obcego na egzamin gimnazjalny (do 20.09.) oraz dostosowaniach uczniów do egzaminu gimnazjalnego (do 30.09.).

3

15.11.2018

Klasy 1 liceum - konsultacje rodziców z nauczycielami;
klasy 3 gimnazjum - zebrania: omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.

4.

13.12.2018

Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (m.in. poinformowanie o grożących dziecku ocenach niedostatecznych
z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach
z zachowania).

5

17.01.2019

Wywiadówka - podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2018/ 2019, wnioski do dalszej pracy.

6

14.03.2019

Zebrania oraz konsultacje rodziców z nauczycielami (klasy I liceum); w kl. 3 gimnazjum - informacja na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz procedur egzaminu gimnazjalnego.

7

16.05.2019

Konsultacje - m.in. poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 

spotkanie z rodzicami