ROK SZKOLNY 2019/2020

LP.

DATA

TEMATYKA

1.

03.09.2019

Zebranie - spotkanie inauguracyjne dyrektora, wychowawców z rodzicami klas pierwszych (godz. 17.00)

2.

12.09.2019
godz. 18.00

Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2019/2020, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą.

3.

14.11.2019

Kl. III: konsultacje - m.in. poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza.

Kl. I - II: konsultacje rodziców z nauczycielami.

4.

12.12.2019

Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (m.in. poinformowanie rodziców uczniów klas I - II o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania).

5.

16.01.2020
czwartek

Wywiadówka - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/ 2020, wnioski do dalszej pracy.

6.

12.03.2020

Zebrania oraz konsultacje rodziców z nauczycielami.

7.

17.04.2020

Kl. III: zebrania - podsumowanie roku szkolnego, przekazanie informacji nt. ocen końcoworocznych.

8.

14.05.2020

Kl. I - II: konsultacje – m.in. poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 

spotkanie z rodzicami