strefa ucznia  strefa rodzica 

ROK SZKOLNY 2017/18

LP. DATA TEMATYKA
 1  04.09.2017  Zebranie – spotkanie inauguracyjne dyrektora, wychowawców i nauczycieli uczących z rodzicami klas pierwszych LO VIII (godz. 17.00)
 2 14.09.2017  Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2017/2018, inf. o próbnym egzaminie gimnazjalnym, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą,
W kl.3 gimnazjum poinformowanie rodziców o wyborze języka obcego na egzamin gimnazjalny (do 20.09.) oraz dostosowaniach uczniów do egzaminu gimnazjalnego (do 30.09.)
 3 12.10.2017  Kl.1 liceum - zebrania z rodzicami, kl. 2 i 3 gimnazjum – konsultacje. Aktualne problemy dydaktyczno- wychowawcze.
 4 16.11.2017  Klasy 1 liceum oraz 2 gimnazjum – konsultacje rodziców z nauczycielami;
klasy 3 gimnazjum - zebrania: omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.
 5 14.12.2017  Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (m.in. poinformowanie o grożących dziecku ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania).
 6 01.022018
godz. 18.00
 Wywiadówka - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2017/ 2018, wnioski do dalszej pracy.
7 15.03.2018 Zebrania oraz konsultacje rodziców z nauczycielami(klasy I liceum oraz 2 i 3 gimnazjum; w kl. 3 gimnazjum - informacja na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz procedur egzaminu gimnazjalnego.
8 12.04.2018 Klasy 1 liceum oraz 2 gimnazjum - zebrania lub konsultacje (wg decyzji wychowawcy).
Kl. 3 (gimnazjum) - obowiązkowe zebrania, spotkanie rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
9 24.05.2018 Konsultacje – m.in. poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 

 

spotkanie z rodzicami

 

 

 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony