ROK SZKOLNY 2017/18

LP. DATA TEMATYKA
 1  04.09.2017  Zebranie – spotkanie inauguracyjne dyrektora, wychowawców i nauczycieli uczących z rodzicami klas pierwszych LO VIII (godz. 17.00)
 2 14.09.2017  Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2017/2018, inf. o próbnym egzaminie gimnazjalnym, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą,
W kl.3 gimnazjum poinformowanie rodziców o wyborze języka obcego na egzamin gimnazjalny (do 20.09.) oraz dostosowaniach uczniów do egzaminu gimnazjalnego (do 30.09.)
 3 12.10.2017  Kl.1 liceum - zebrania z rodzicami, kl. 2 i 3 gimnazjum – konsultacje. Aktualne problemy dydaktyczno- wychowawcze.
 4 16.11.2017  Klasy 1 liceum oraz 2 gimnazjum – konsultacje rodziców z nauczycielami;
klasy 3 gimnazjum - zebrania: omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego.
 5 14.12.2017  Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (m.in. poinformowanie o grożących dziecku ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania).
 6 01.022018
godz. 18.00
 Wywiadówka - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2017/ 2018, wnioski do dalszej pracy.
7 15.03.2018 Zebrania oraz konsultacje rodziców z nauczycielami(klasy I liceum oraz 2 i 3 gimnazjum; w kl. 3 gimnazjum - informacja na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz procedur egzaminu gimnazjalnego.
8 12.04.2018 Klasy 1 liceum oraz 2 gimnazjum - zebrania lub konsultacje (wg decyzji wychowawcy).
Kl. 3 (gimnazjum) - obowiązkowe zebrania, spotkanie rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
9 17.05.2018 Konsultacje – m.in. poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

 

 

spotkanie z rodzicami