inne zajecia pozalekcyjne

1

Młodzi pytają o Boga – przygotowanie do konkursów

Aleksandra Wanat

Poniedziałek, 14.30 – 15.15

19

2

Wolontariat

Aleksandra Wanat

Wtorek, 14.30 – 15.15

19

3

Zajęcia biblijno - dyskusyjne

Maria Salbert - Miszke

Środa, 13.40 – 14.25

18

4

Opieka nad uczniami w bibliotece szkolnej

Grażyna Kwak

7.00 – 7.45

biblioteka

5

Opieka nad uczniami w bibliotece szkolnej

Elżbieta Hyla

7.00 – 7.45

biblioteka