pomoc psych pedagog

 

1

Terapia pedagogiczna

Elżbieta Kierycz

wtorek, 9.00 – 9.45

43

2

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Sosnowska

poniedziałek, 14.30 – 15.15

środa, 15.20 – 16.05

czwartek, 8.00 – 8.45

21

3

Socjoterapia

Jacek Lewandowski

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

17

4

Koło psychologiczne

Anna Szampera

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

21

5

Klub Mediatora - LO

Elżbieta Kierycz

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

43

6

Klub Mediatora

Agnieszka Sosnowska

wg harmonogramu ustalonego z  uczniami

27

7

Klub filmowy

Jacek Lewandowski

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

17

8

Odyseja umysłu

Agnieszka Sosnowska

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

27

9

Paweł Koch

Klub fotograficzny

wg harmonogramu ustalonego z uczniami

11A