strefa ucznia  strefa rodzica 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie opolszczyzny będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod tym adresem:
https://opolskie.edu.com.pl

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu
„ÓSEMKA” to szkoła o nieograniczonych możliwościach!


 
Lokalizacja i kontakt
Do naszego liceum każdy ma łatwy dostęp. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły komunikacją miejską. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów. Dziennik elektroniczny ułatwi uczniowi kontakt ze szkołą, nauczycielami i dostarczy potrzebnych informacji.

Baza lokalowa
Posiadamy nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, sprzęt komputerowy i notebooki dla uczniów. Mamy nowoczesną salę informatyczną.
Przy naszej szkole znajduje się nowe wielofunkcyjne boisko. Sąsiadujemy również z krytą pływalnią "Akwarium". Dysponujemy szkolną stołówką, nową kawiarenką oraz strefą relaksu dla uczniów. Posiadamy zestaw do treningu RSA Biofeedback, który w ciekawy sposób uczy relaksacji i optymalnego oddechu, niezbędnego dla przyswajania nowej wiedzy.

Oferta
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwi dobre przygotowanie do matury. Oprócz obowiązkowych zajęć proponujemy różnorodne koła i warsztaty rozwijające uzdolnienia. Stworzymy możliwość uzyskania certyfikatów ratownika WOPR, opiekuna kolonijnego, itp. Dla uczniów chętnych, którzy są aktywni, poszukują wiedzy i chcą rozwijać pasje, przewidujemy indywidualny charakter relacji „Uczeń-Mistrz” oparty na założeniach tutoringu i couchingu (innowacyjna metoda służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, zapoczątkowana na uczelniach Oxford i Cambrige). Umożliwimy rozwijanie zainteresowań aktorskich i dziennikarskich w odnoszącym sukcesy kole teatralnym „Kalambur”.
Planujemy wyjazdy integracyjno-naukowe. Naszym uczniom zapewniamy opiekę medyczną i socjalną. Proponujemy też aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2017/2018

W „ÓSEMCE” nie może zmarnować się żaden talent!


KLASA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA I DIETETYKI
Nawiązaliśmy stałą współpracę z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym, Instytutem Psychologii, Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego oraz planujemy nawiązać współpracę z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.

* Interesujesz się biologią i chemią?
* Pasjonujesz się medycyną?
* Chcesz umieć pomagać ludziom w sytuacjach zagrożenia życia?
* Cenisz zdrowy styl życia?

Przyłącz się do nas, jest to klasa dla Ciebie!


W klasie medycznej edukacja w zakresie rozszerzonym z chemii i biologii umożliwi Ci dokonanie wyboru kształcenia zgodnego z Twoimi aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej.
Jako absolwent tego liceum będziesz mógł studiować medycynę, farmację, dietetykę, fizykoterapię, stomatologię, analitykę medyczną, biotechnologię, biofizykę, kosmetologię, weterynarię, biologię, chemię, mikrobiologię, ratownictwo medyczne, inżynierię medyczną, ochronę środowiska.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki, hiszpański, francuski).
Przedmiot dodatkowy: elementy dietetyki.
Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty z ratownictwa medycznego, warsztaty z fizjoterapii, warsztaty z psychologii zdrowia.
Program klasy przewiduje uczestnictwo w wykładach, konferencjach naukowych i zajęciach laboratoryjnych organizowanych we współpracy z uczelniami, zajęciach umożliwiających obserwacje mikroskopowe preparatów stałych i przeżyciowych, spotkaniach z przedstawicielami zawodów medycznych i pokrewnych, wyjściach oraz wycieczkach do instytucji związanych z profilem klasy (stacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa, stacja epidemiologiczna itp.), olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych.

 


KLASA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA
Nawiązaliśmy stałą współpracę z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

* Interesujesz się informatyką, programowaniem i nowoczesnymi technologiami informatycznymi?
* Lubisz matematykę, cenisz logiczne myślenie?
* Pasjonujesz się rozwiązywaniem problemów matematycznych?
* Chcesz tworzyć współczesny świat?

Przyłącz się do nas, jest to klasa dla Ciebie!


W klasie informatyczno – matematycznej będziesz kształcić logiczne myślenie, lepiej poznasz matematykę - język precyzyjnie opisujący rzeczywistość i pozwalający na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin życia. Nauczysz się programowania i będziesz skutecznie stosować nowoczesne technologie informatyczne. Przedmioty rozszerzone realizowane będą w wymiarze godzin zapewniającym dobre przygotowanie do matury.
Absolwent klasy informatyczno – matematycznej zdobędzie wiedzę i umiejętności, które umożliwią kontynuację nauki na wielu kierunkach studiów: uniwersyteckich, politechnicznych, technicznych, ekonomicznych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka lub fizyka, trzeci przedmiot do wyboru.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki, hiszpański, francuski).
Przedmioty dodatkowe: programowanie gier komputerowych na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony) lub grafika komputerowa (Gimp, Blender, programowanie stron internetowych).
Zajęcia dodatkowe: koło robotyki.
Program klasy przewiduje wprowadzenie uczniów w świat nowoczesnej matematyki i informatyki poprzez współpracę z Uniwersytetem Opolskim, udział w wykładach i konferencjach na opolskiej uczelni, uczestnictwo w kierunkowych kołach naukowych, udział w projektach interdyscyplinarnych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, przyjazną atmosferę.

 

KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
Nawiązaliśmy stałą współpracę z Wydziałem Filologicznym, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz planujemy nawiązać współpracę z Teatrem im. Jana Kochanowskiego i Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu

* Interesujesz się prawem, tematyką dziennikarską, życiem społecznym i kulturalnym?
* Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty i spostrzegawczy?
* Potrafisz jasno i wyraźnie formułować swoje poglądy?
* Nie jest Ci obojętne to, co dzieje się w Polsce i na świecie?

Przyłącz się do nas, jest to klasa dla Ciebie!

W klasie humanistyczno – prawnej z elementami psychologii zapoznasz się z podstawami teorii ustroju, politologii, socjologii, nauki o państwie oraz historią prawa. Dzięki innowacjom i programom autorskim zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu mediów i ich roli we współczesnym świecie. W czasie trzyletniego cyklu kształcenia nabędziesz umiejętności redagowania tekstów (felietonów, reportaży, recenzji), przeprowadzania wywiadów, poznasz tajniki zawodu dziennikarza. Nauczysz się pozyskiwać informacje z różnych dziedzin i zdobędziesz doświadczenie, współredagując gazetę uniwersytecką.
Jako absolwent tego liceum będziesz mógł studiować prawo i administrację, dziennikarstwo, historię, polonistykę, socjologię, filozofię, kulturoznawstwo, edytorstwo, komunikację społeczną, bibliotekoznawstwo.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru.
Języki obce: język angielski, drugi język do wyboru (niemiecki, hiszpański, francuski).
Przedmioty dodatkowe: elementy prawa, podstawy historii prawa i nauki o państwie.
Zajęcia pozalekcyjne: warsztaty dziennikarskie.
Program klasy przewiduje uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych organizowanych na Uniwersytecie Opolskim, zespole redagującym Gazetę Studencką, warsztatach dziennikarskich organizowanych we współpracy z regionalnymi redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawnych i dziennikarzami, udział w wycieczkach do instytucji medialnych, uczestnictwo w wybranych rozprawach w Sądzie Rejonowym w Opolu, współtworzenie akcji promujących wydarzenia kulturalne, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych, debatach społecznych i samorządowych podejmujących aktualne tematy.

 

Jesteśmy bardzo dobrym gimnazjum,
będziemy świetnym liceum – Twój wybór, Twoja szansa

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony