wyniki egzaminu pg5 opole

 

EGZAMIN 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych - jak zawsze publikujemy je na naszej stronie. Podobnie jak w latach poprzednich, ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, znacznie lepsze niż średnia Opola. Nasze gratulacje trzecioklasiści!

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG 5

Różnica między

PG 5 a Opolem

Język polski

58

67,0

70,9

76,4

+5,5

Historia
i wiedza o społ.

67

57,7

65,2

71,0

+4,8

Matematyka

51

50,6

59,2

67,8

+8,6

Przedmioty
przyrodnicze

55

55,4

62,3

68,3

+6,0

Język angielski
poziom
podstawowy

70

69,8

77,4

84,1

+6,7

Język angielski
poziom
rozszerzony

53

52,7

60,7

65,6

+4,9

Język niemiecki
poziom
podstawowy

55

64,7

63,6

76,5

+12,9

 

EGZAMIN 2017 

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG 5 Różnica między PG5 a Opolem
Język polski 69 67,8 74,9 79,8 + 4,9
Historia
i wiedza o społ.
59 57,0 66,5 73,2 + 6,7
Matematyka 47 45,3 57,0 65,5 + 8,5
Przedmioty przyrodnicze 52 50,8 59,1 65,3 + 6,1
Język angielski
poziom podstawowy
67 68,9 79,0 84,9 + 5,9
Język angielski
poziom rozszerzony
48 50,6 63,4 70,9 + 7,5
Język niemiecki
poziom podstawowy
  65,5 65,8 67,8 + 2,0

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9) - bardzo wysoki.
Język polski Stanin 8:  od 79 do 85 - PG 5 - 79,8                                                                  
Historia i wiedza o społ. - Stanin 8: od 69 do 78 - PG 5 - 73,2                                
Matematyka - Stanin 8: od 60  do 72 - PG 5 -  65,5                                                   
Przedmioty przyrodnicze - Stanin 8: od 61 do 71 - PG 5 - 65,3                                   
Język angielski poziom podstawowy - Stanin 8: od 84 do 94 - PG 5 - 84,9               
Język niemiecki poziom podstawowy - Stanin 7: od 63 do 70 - PG 5 - 67,8

 

EGZAMIN 2016

Przedstawiamy pełne wyniki egzaminu - nasza szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki; średnia ze wszystkich egzaminów jest dużo wyższa od miasta. Najlepszy wynik nasi gimnazjaliści osiągnęli z matematyki - w skali staninowej to stanin 9 - najwyższy (oznacza to, że taki sam i wyższy wynik osiągnęło 4% uczniów w P0olsce!). Cieszymy się bardzo z takich wyników i gratulujemy trzecioklasistom!!!

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2016 w %

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG 5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

69

66,0 71,9 81,2 +9,3
Historia i wiedza o społ. 56 54,3 62,0 72,1 +10,1
Matematyka 51 47,0 57,6 72,7 +15,1
Przedmioty przyrodnicze 49 49,8 57,4 67,0 +9,6
Język angielski
poziom podstawowy
64 65,3 75,6 86,1 +10,5

Język angielski

poziom rozszerzony

45 45,7 58,8 69,6 +10,8

Język niemiecki

poziom podstawowy

57 69,6 74,0 81,8 +7,4

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła z matematyki stanin 9 - najwyższy, a z pozostałych części egzaminu stanin 8 (na 9) – bardzo wysoki.

Język polski Stanin 8:  od 79 do 84 - PG 5 – 81,2                                                                 
Historia i wiedza o społ. – Stanin 8: od 65 do 73 – PG 5 – 72,1                                
Matematyka – Stanin 9 : od 73 do  – 96  -  PG 5 –  72,7  !!!                                                 
Przedmioty przyrodnicze – Stanin 8: od 60 do 70  – PG 5 – 67,0                                     
Język angielski poziom podstawowy – Stanin 8: od 80 do -  91 – PG 5 – 86,1                
Język niemiecki poziom podstawowy – Stanin 8: od 76 do 85   – PG 5 – 81,8

Najwyższe wyniki w klasach z kolejnych części egzaminu to:
- język polski – 87,8%              stanin 9;           centyl   86
- historia – 81,7%                     stanin 9;           centyl   92
- matematyka – 89,3%;           stanin 9;           centyl   94
- przyroda – 74,5 %                  stanin 9;           centyl    91
- język angielski – 88,8%;        stanin 9;          centyl   91

 ____________________________________________________

Aktualizacje 2015 rok:

Edukacyjna Wartość Dodana PG5 OPOLE W LATACH 2005 - 2015

Tabela staninów z przedmiotów egzaminacyjnych w roku 2015 w procentach (PG5 Opole)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w PG5 Opole w procentach od 2012r.

 

_______________________________________

Wyniki w punktach w latach 2002-12 >>>

Wyniki egzaminu w procentach od 2012 roku >>>

Wyniki w skali staninowej >>>

EWD PG5 Opole >>>

Wyniki egzaminu 2013 >>>

 

EGZAMIN 2015

Otrzymaliśmy oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Gratulujemy trzecioklasistom – nasza szkoła ze wszystkich części egzaminu osiągnęła wyniki wyższe od średnich wyników Opola.

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2015 w %

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski   60,4 65,8 72,4 +6,6
Historia i
wiedza o społ.
  62,4 68,3 73,6 +5,3
Matematyka   46,7 55,8 67,9 +12,1
Przedmioty przyrodnicze   48,7 55,8 62,1 +6,3
Język angielski – poziompodstawowy   66,9 75,7 84,8 +9,1
Język angielski – poziomrozszerzony   b.d. b.d. b.d. b.d.
Język niemiecki – poziompodstawowy   68,1 71,3 78,8 +7,5

Podobnie jak w poprzednich latach szkoła osiągnęła stanin 8 ze wszystkich części egzaminu:

Język polski: stanin 8: od 70% - 76%; PG 5 – 72,4%

Historia: stanin 8: od 72% - 78%; PG 5 – 73,6%

Matematyka: stanin 8: od 60% do 71%; PG 5 – 67,9%

Przedmioty przyrodnicze: stanin 8 : od 57% - 66%; PG 5 62,1%

Język angielski: stanin 8: od 81% do 91%; PG 5 – 84,8%

Język niemiecki: stanin 8: od 71% do 79%; PG 5 – 78,8%

Resztę informacji uzupełnimy po opublikowaniu przez CKE pełnych danych z egzaminu 2015.

Informacje o możliwości wglądu do prac gimnazjaliści mogą znaleźna stronach internetowych OKE Wrocław i CKE.

 

 

 

 ***

W dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych naszych klas trzecich, i jak zawsze, publikujemy je na naszej stronie. Podobnie jak w latach poprzednich ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągnęli stanin 8 – bardzo wysoki, za co należą się im gratulacje.

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2014 w %

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

 

65,9

70,5

79,6

+9,1

Historia i wiedza o społ.

 

57,8

63,8

72,5

+8,7

Matematyka

 

45,9

53,7

65,5

+11,8

Przedmioty przyrodnicze

 

51,7

57,4

65,0

+7,6

Język angielski – poziom

podstawowy

 

68,1

76,8

86,5

+9,7

Język angielski – poziom

rozszerzony

 

47,3

57,1

68,1

+11,0

Język niemiecki – poziom

podstawowy

 

65,6

67,6

75,5

+8,5

 

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła
ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9 możliwych) – bardzo wysoki.

Język polski - Stanin 8: od 76,1% – 82,1% - PG5 –79,6 %
Historia i wiedza o społ. – Stanin 8: od 66,1% – 73,4% – PG5 – 72,5%

Matematyka – Stanin 8: od 59,2% – 72,1% – PG5 – 65,5%

Przedmioty przyrodnicze – Stanin 8: od 59,8% – 68,9% – PG5 65,0%

Język ang. poziom podstawowy – Stanin 8: od 81,7% – 92,5% – PG5 – 86,5%

Język niem. poziom podstawowy – Stanin 8: od 67,5% – 76,8% – PG5 – 75,5%

 
 

 

WYNIKI EGZAMINU 2013  W PROCENTACH

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

62,0

59,6

63,9

75,6

+ 11,7

Historia i wiedza o społ.

58,0

56,3

63,3

72,5

+ 9,2

Matematyka

48,0

47,3

54,9

70,2

+ 15,3

Przedmioty przyrodnicze

59,0

58,1

64,0

73,6

+ 9,6

Język angielski - poziom

podstawowy

63,0

64,1

73,5

82,6

+ 9,1

Język angielski - poziom

rozszerzony

45,0

47,3

58,7

66,9

+ 8,2

Język niemiecki - poziom

podstawowy

58,0

69,3

67,5

81,8

+ 14,3

Język francuski

 

58,7

69,2

81,5

+12,3

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9 możliwych) - bardzo wysoki.

Język polski
stanin 8: od 71,4% – 78,8 %; PG5 - 75,6 %

Historia i wiedza o społ.
stanin 8: od 65,9% - 74,5%; PG5 - 72,5%

Matematyka
stanin 8: od 59,5% - 72,2%; PG5 - 70,2%

Przedmioty przyrodnicze
stanin 8: od 67,5% - 75,6%; PG5 - 73,6%

Język angielski poziom podstawowy
stanin 8: od 77,8% - 91,4%; PG5 - 82,6%

Język niemiecki poziom podstawowy
stanin 8: od 73,9% - 83,6%; PG5 - 81,8%

 


EGZAMIN 2012 - WYNIKI

2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole

 
EGZAMIN 2011 - WYNIKI
2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole
W dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy z OKE Wrocław, podobnie jak i inne szkoły gimnazjalne w Opolu, wyniki egzaminów, które nasi trzecioklasiści pisali w kwietniu 2011 roku. Składał się on z części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej. W tym roku po raz trzeci gimnazjaliści pisali również test z języka angielskiego. Wykres prezentuje wyniki naszej szkoły na tle wyników kraju, naszego województwa i miasta Opola.
 
2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole 2


Gratulujemy trzecioklasistom - jak zawsze średnia naszej szkoły (czerwony słupek) z poszczególnych części egzaminu oraz z obu części razem jest wyższa niż kraju, województwa i naszego miasta Opola!
A jak nasi trzecioklasiści opanowali wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych?

Niżej przedstawione zestawienie prezentuje ich osiągnięcia na tle wyników rówieśników z Polski, województwa opolskiego i Opola.

2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole 3

Nasi uczniowie zarówno w roku 2010 i 2011 w każdej części egzaminu osiągnęli wysoką średnią ilość punktów - wyniki PG 5 w skali staninowej wyglądają następująco:

Część humanistyczna:
rok 2010 - stanin 8 - bardzo wysoki
rok 2011 - stanin 8 - bardzo wysoki

Część matematyczno - przyrodnicza:
rok 2010 - stanin 8 - bardzo wysoki
rok 2011 - stanin 8 - bardzo wysoki

Krótki komentarz pozwoli wszystkim zrozumieć, na czym dokładnie polega stosowanie 9 stopniowej skali staninowej.

Stanin 1 - najniższy, to znaczy, że 96% uczniów ma wyższy wynik
Stanin 2 - bardzo niski - 89% uczniów ma wyższy wynik od nas, a 4% niższy
Stanin 3 - niski - 77% uczniów ma wynik wyższy, a 11% niższy
Stanin 4 - niżej średni - 60% uczniów ma wynik wyższy, a 23% niższy
Stanin 5 - średni - 40% uczniów ma wynik wyższy, 40% niższy, a 20% ma wynik taki sam jak my
Stanin 6 - wyżej średni - 23% uczniów ma wynik wyższy od nas, a 60% niższy
Stanin 7 - wysoki - 11% uczniów ma wynik wyższy, a 77% niższy
Stanin 8 - bardzo wysoki - 4% uczniów ma wynik wyższy, a 89 % niższy
Stanin 9 - najwyższy - 96% uczniów ma niższy wynik od nas - taki sam osiągnęło tylko 4% uczniów

Średnich wyników w punktach nie należy porównywać z wynikami z poprzednich lat - porównywanie wyników szkoły w kolejnych latach umożliwia tzw. skala staninowa, w której wyniki egzaminu dzielone są na 9 poziomów o określonych przedziałach punktowych. Tabela prezentuje skalę staninową dla obu części egzaminu w roku 2010 i 2011.

Szkoła jako całość zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno - przyrodniczej egzaminu osiągnęła stanin 8 - bardzo wysoki - to znaczy, że 4% uczniów w kraju osiągnęło wynik wyższy od naszych, a 89% uczniów osiągnęło wynik niższy od naszych - taki sam wynik osiągnęło tylko 7% uczniów w kraju!
 

 EGZAMIN 2010 - WYNIKI
 
 W dniu 18 czerwca otrzymaliśmy z OKE Wrocław, podobnie jak i inne szkoły gimnazjalne w Opolu, wyniki egzaminów, który nasi trzecioklasiści pisali w kwietniu 2010r. Składał się on z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz pisanej w tym roku po raz drugi części z języka angielskiego.

Wykres prezentuje wyniki naszej szkoły na tle wyników kraju, naszego województwa i miasta Opola.

2010 wyniki egzaminow pg5opole 1

Gratulujemy trzecioklasistom – jak zawsze, średnia naszej szkoły (czerwony słupek) z poszczególnych części egzaminu oraz z obu części razem jest wyższa niż kraju, województwa i naszego miasta Opola!

A jak nasi trzecioklasiści opanowali wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych?

Niżej przedstawione zestawienie prezentuje ich osiągnięcia na tle wyników rówieśników z Polski, województwa opolskiego i Opola.

CZĘőĆ HUMANISTYCZNA

 

Max.

pkt.

Kraj

 

Wojew.

opolskie

Miasto

Opole

PG 5

+

-

Standard I 

Czytanie i odbiórntekstów kultury

25

 

18,31

 

18,2

 

19,3

 

20,3

 

+1,0

Standard II 

Tworzenie własnego tekstu

25

12,03

12,0

13,1

14,2

+1,1

CZĘőĆ MATEMATYCZNO –

PRZYRODNICZA

 

 

 

 

 

 

Standard I

Umiejętne stosowanie procedur, pojęć i terminów z przedm. matematyczno - przyrodniczych

15

6,35

6,3

7,35

8,7

+1,35

Standard II

Wyszukiwanie
i stosowanie informacji

12

8,42

8,28

8,64

9,36

+0,72

Standard III 

Wskazywanie i opisanie faktów, zjawisk i zależności, czasowych przyczynowo – skutkowych
i przestrzennych

15

6,26

6,15

7,05

8,4

+1,35

Standard IV 

Stosowanie wiedzy i umiejętności

do rozwiązywania problemów

8

2,86

2,83

3,28

3,68

+0,4

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

 

Standard I Odbiór tekstu słuchanego

10

6,92

 

 

 

 

Standard II Odbiór tekstu czytanego

20

11,09

 

 

 

 

Standard III Reagowanie językowe

20

11,87

 

 

 

 

+ to różnica miedzy szkołą i Opolem

Pełną analizę i raport z egzaminu gimnazjalnego opublikujemy we IX 2010 (a brakujące dane z języka angielskiego podamy wkrótce), gdy CKE przedstawi pełne omówienie wyników tegorocznego egzaminu.

Nasi uczniowie zarówno w roku 2009 i 2010 w każdej części egzaminu osiągnęli wysoką średnią ilość punktów – wyniki PG5 w skali staninowej wyglądają następująco:

Część humanistyczna:
rok 2009 – stanin 8 – bardzo wysoki
rok 2010 – stanin 8 – bardzo wysoki

Część matematyczno - przyrodnicza:
rok 2009 – stanin 8 – bardzo wysoki
rok 2010 – stanin 8 – bardzo wysoki

Co tak naprawdę oznacza osiągnięcie staninu 8?

 Krótki komentarz pozwoli wszystkim zrozumieć, na czym dokładnie polega stosowanie 9 stopniowej skali staninowej.

Stanin 1 – najniższy, to znaczy, że 96% uczniów ma wyższy wynik
Stanin 2 – bardzo niski - 89% uczniów ma wyższy wynik od nas, a 4% niższy
Stanin 3 – niski - 77% uczniów ma wynik wyższy, a 11% niższy
Stanin 4 – niżej średniej - 60% uczniów ma wynik wyższy, a 23% niższy
Stanin 5 – średni - 40% uczniów ma wynik wyższy, 40% niższy, a 20% ma wynik taki sam jak my
Stanin 6 - wyżej średni - 23% uczniów ma wynik wyższy od nas, a 60% niższy
Stanin 7 – wysoki - 11% uczniów ma wynik wyższy, a 77% niższy
Stanin 8 – bardzo wysoki - 4% uczniów ma wynik wyższy, a 89% niższy
Stanin 9 – najwyższy -96% uczniów ma niższy wynik od nas – taki sam osiągnęło tylko 4% uczniów

őrednich wyników w punktach nie należy porównywać z wynikami z poprzednich lat. Porównywanie wyników szkoły w kolejnych latach umożliwia tzw. skala staninowa, w której wyniki egzaminu dzielone są na 9 poziomów o określonych przedziałach punktowych.

Tabela prezentuje skalę staninową
dla obu części egzaminu w roku 2009 i 2010.

 

Stanin

Część

humanistyczna

Część

matematyczno - przyrodnicza

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2010

1 najniższy

10,6 – 20,7

0 – 20,3

7,0 – 15,2

0 - 13,4

2 bardzo niski

20,8 – 27,2

20,4 – 25,8

15,3 – 21,8

13,5 – 19,0

3 niski

27,3 – 29,1

25,9 – 27,7

21,9 – 23,8

19,1 – 20,9

4 niżej średni

29,2 – 30,6

27,8 – 29,2

23,9 – 25,5

21,0 – 22,4

5 średni

30,7 – 32,1

29,3 – 30,6

25,6 – 27,3

22,5 – 24,0

6 wyżej średni

32,2 – 33,6

30,7 – 32,3

27,4 – 29,2

24,1 – 25,7

7 wysoki

33,7 – 35,8

32,4 – 34,3

29,3 – 32,0

25,8 – 28,2

8 bardzo wysoki

35,9 – 39,2

34,4 – 37,3

PG 5 – 34,6

32,1 – 37,9

 

28,3 – 33,7

PG 5 – 30,3

9 najwyższy

39,3 – 45,3

37,4 – 50,0

38,0 – 47,9

33,8 – 50,0

Szkoła jako całość zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno – przyrodniczej egzaminu osiągnęła stanin 8 – bardzo wysoki – to znaczy, że 4% uczniów w kraju osiągnęło wynik wyższy od naszych, a 89% uczniów osiągnęło wynik niższy od naszych – taki sam wynik osiągnęło 7% uczniów w kraju.

WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW W SKALI STANINOWEJ W 2010

 

Stanin

Część

humanistyczna

Część

matematematyczno - przyrodnicza

Wartość

Ucz.

Wartość

Ucz.

1 najniższy

0 – 20,3

3

0 - 13,4

2

2 bardzo niski

20,4 – 25,8

4

13,5 – 19,0

4

3 niski

25,9 – 27,7

5

19,1 – 20,9

7

4 niżej średni

27,8 – 29,2

24

21,0 – 22,4

13

5 średni

29,3 – 30,6

41

22,5 – 24,0

28

6 wyżej średni

30,7 – 32,3

41

24,1 – 25,7

48

7 wysoki

32,4 – 34,3

20

25,8 – 28,2

38

8 bardzo wysoki

34,4 – 37,3

33

28,3 – 33,7

30

9 najwyższy

37,4 – 50,0

14

33,8 – 50,0

15

 

Część humanistyczna egzaminu:
1–3: staniny niskie - 12 uczniów - 6%
4-6: Staniny średnie – 106 uczniów – 57%
7-9: Staniny wysokie – 67 uczniów – 37%

Część matematyczno – przyrodnicza egzaminu:
1–3: staniny niskie – 13 uczniów - 7%
4-6: staniny średnie – 89 uczniów - 48%
7-9: staniny wysokie - 83 uczniów - 45%

Wykresy pokazują, ilu uczniów znalazło się w poszczególnym staninie – tzn. osiągnęło taką średnią ilość punktów z części humanistycznej lub matematyczno - przyrodniczej, jaką określa dany stanin (znalazło się w określonym przedziale punktowym).
2010 wyniki egzaminow pg5opole 2
 2010 wyniki egzaminow pg5opole 3