wyniki egzaminu pg5 opole

 EGZAMIN 2019

Kolejny raz nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Gratulujemy wszystkim gimnazjalistom znakomitych wyników.

Część egzaminu

kraj

wojew.

duże miasto

PG5

Różnica między PG5 a dużym miastem

Język polski

63

60,4

65,8

71,9

+6,1

Historia
i wiedza o społ.

59

56,6

63,3

69,1

+5,8

Matematyka

43

40,4

49,5

60,4

+10,9

Przedmioty
przyrodnicze

49

48,3

54,9

60,1

+5,2

Język angielski
poziom
podstawowy

68

68,9

76,3

81,6

+5,3

Język angielski
poziom
rozszerzony

53

52,3

60,6

67,3

+6,7

Język niemiecki
poziom
podstawowy

51

62,9

67,8

83,5

+15,7

Język niemiecki
poziom
rozszerzony

43

63,1

67,5

93,0

+25,5

 

EGZAMIN 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych - jak zawsze publikujemy je na naszej stronie. Podobnie jak w latach poprzednich, ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, znacznie lepsze niż średnia Opola. Nasze gratulacje trzecioklasiści!

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG 5

Różnica między

PG 5 a Opolem

Język polski

58

67,0

70,9

76,4

+5,5

Historia
i wiedza o społ.

67

57,7

65,2

71,0

+4,8

Matematyka

51

50,6

59,2

67,8

+8,6

Przedmioty
przyrodnicze

55

55,4

62,3

68,3

+6,0

Język angielski
poziom
podstawowy

70

69,8

77,4

84,1

+6,7

Język angielski
poziom
rozszerzony

53

52,7

60,7

65,6

+4,9

Język niemiecki
poziom
podstawowy

55

64,7

63,6

76,5

+12,9

 

EGZAMIN 2017 

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG 5 Różnica między PG5 a Opolem
Język polski 69 67,8 74,9 79,8 + 4,9
Historia
i wiedza o społ.
59 57,0 66,5 73,2 + 6,7
Matematyka 47 45,3 57,0 65,5 + 8,5
Przedmioty przyrodnicze 52 50,8 59,1 65,3 + 6,1
Język angielski
poziom podstawowy
67 68,9 79,0 84,9 + 5,9
Język angielski
poziom rozszerzony
48 50,6 63,4 70,9 + 7,5
Język niemiecki
poziom podstawowy
  65,5 65,8 67,8 + 2,0

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9) - bardzo wysoki.
Język polski Stanin 8:  od 79 do 85 - PG 5 - 79,8                                                                  
Historia i wiedza o społ. - Stanin 8: od 69 do 78 - PG 5 - 73,2                                
Matematyka - Stanin 8: od 60  do 72 - PG 5 -  65,5                                                   
Przedmioty przyrodnicze - Stanin 8: od 61 do 71 - PG 5 - 65,3                                   
Język angielski poziom podstawowy - Stanin 8: od 84 do 94 - PG 5 - 84,9               
Język niemiecki poziom podstawowy - Stanin 7: od 63 do 70 - PG 5 - 67,8

 

EGZAMIN 2016

Przedstawiamy pełne wyniki egzaminu - nasza szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki; średnia ze wszystkich egzaminów jest dużo wyższa od miasta. Najlepszy wynik nasi gimnazjaliści osiągnęli z matematyki - w skali staninowej to stanin 9 - najwyższy (oznacza to, że taki sam i wyższy wynik osiągnęło 4% uczniów w P0olsce!). Cieszymy się bardzo z takich wyników i gratulujemy trzecioklasistom!!!

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2016 w %

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG 5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

69

66,0 71,9 81,2 +9,3
Historia i wiedza o społ. 56 54,3 62,0 72,1 +10,1
Matematyka 51 47,0 57,6 72,7 +15,1
Przedmioty przyrodnicze 49 49,8 57,4 67,0 +9,6
Język angielski
poziom podstawowy
64 65,3 75,6 86,1 +10,5

Język angielski

poziom rozszerzony

45 45,7 58,8 69,6 +10,8

Język niemiecki

poziom podstawowy

57 69,6 74,0 81,8 +7,4

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła z matematyki stanin 9 - najwyższy, a z pozostałych części egzaminu stanin 8 (na 9) – bardzo wysoki.

Język polski Stanin 8:  od 79 do 84 - PG 5 – 81,2                                                                 
Historia i wiedza o społ. – Stanin 8: od 65 do 73 – PG 5 – 72,1                                
Matematyka – Stanin 9 : od 73 do  – 96  -  PG 5 –  72,7  !!!                                                 
Przedmioty przyrodnicze – Stanin 8: od 60 do 70  – PG 5 – 67,0                                     
Język angielski poziom podstawowy – Stanin 8: od 80 do -  91 – PG 5 – 86,1                
Język niemiecki poziom podstawowy – Stanin 8: od 76 do 85   – PG 5 – 81,8

Najwyższe wyniki w klasach z kolejnych części egzaminu to:
- język polski – 87,8%              stanin 9;           centyl   86
- historia – 81,7%                     stanin 9;           centyl   92
- matematyka – 89,3%;           stanin 9;           centyl   94
- przyroda – 74,5 %                  stanin 9;           centyl    91
- język angielski – 88,8%;        stanin 9;          centyl   91

 ____________________________________________________

Aktualizacje 2015 rok:

Edukacyjna Wartość Dodana PG5 OPOLE W LATACH 2005 - 2015

Tabela staninów z przedmiotów egzaminacyjnych w roku 2015 w procentach (PG5 Opole)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w PG5 Opole w procentach od 2012r.

 

_______________________________________

Wyniki w punktach w latach 2002-12 >>>

Wyniki egzaminu w procentach od 2012 roku >>>

Wyniki w skali staninowej >>>

EWD PG5 Opole >>>

Wyniki egzaminu 2013 >>>

 

EGZAMIN 2015

Otrzymaliśmy oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. Gratulujemy trzecioklasistom – nasza szkoła ze wszystkich części egzaminu osiągnęła wyniki wyższe od średnich wyników Opola.

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2015 w %

Część egzaminu Kraj Wojew. Opole PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski   60,4 65,8 72,4 +6,6
Historia i
wiedza o społ.
  62,4 68,3 73,6 +5,3
Matematyka   46,7 55,8 67,9 +12,1
Przedmioty przyrodnicze   48,7 55,8 62,1 +6,3
Język angielski – poziompodstawowy   66,9 75,7 84,8 +9,1
Język angielski – poziomrozszerzony   b.d. b.d. b.d. b.d.
Język niemiecki – poziompodstawowy   68,1 71,3 78,8 +7,5

Podobnie jak w poprzednich latach szkoła osiągnęła stanin 8 ze wszystkich części egzaminu:

Język polski: stanin 8: od 70% - 76%; PG 5 – 72,4%

Historia: stanin 8: od 72% - 78%; PG 5 – 73,6%

Matematyka: stanin 8: od 60% do 71%; PG 5 – 67,9%

Przedmioty przyrodnicze: stanin 8 : od 57% - 66%; PG 5 62,1%

Język angielski: stanin 8: od 81% do 91%; PG 5 – 84,8%

Język niemiecki: stanin 8: od 71% do 79%; PG 5 – 78,8%

Resztę informacji uzupełnimy po opublikowaniu przez CKE pełnych danych z egzaminu 2015.

Informacje o możliwości wglądu do prac gimnazjaliści mogą znaleźna stronach internetowych OKE Wrocław i CKE.

 

 

 

 ***

W dniu 18 czerwca 2014 roku otrzymaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych naszych klas trzecich, i jak zawsze, publikujemy je na naszej stronie. Podobnie jak w latach poprzednich ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągnęli stanin 8 – bardzo wysoki, za co należą się im gratulacje.

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU 2014 w %

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

 

65,9

70,5

79,6

+9,1

Historia i wiedza o społ.

 

57,8

63,8

72,5

+8,7

Matematyka

 

45,9

53,7

65,5

+11,8

Przedmioty przyrodnicze

 

51,7

57,4

65,0

+7,6

Język angielski – poziom

podstawowy

 

68,1

76,8

86,5

+9,7

Język angielski – poziom

rozszerzony

 

47,3

57,1

68,1

+11,0

Język niemiecki – poziom

podstawowy

 

65,6

67,6

75,5

+8,5

 

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła
ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9 możliwych) – bardzo wysoki.

Język polski - Stanin 8: od 76,1% – 82,1% - PG5 –79,6 %
Historia i wiedza o społ. – Stanin 8: od 66,1% – 73,4% – PG5 – 72,5%

Matematyka – Stanin 8: od 59,2% – 72,1% – PG5 – 65,5%

Przedmioty przyrodnicze – Stanin 8: od 59,8% – 68,9% – PG5 65,0%

Język ang. poziom podstawowy – Stanin 8: od 81,7% – 92,5% – PG5 – 86,5%

Język niem. poziom podstawowy – Stanin 8: od 67,5% – 76,8% – PG5 – 75,5%

 
 

 

WYNIKI EGZAMINU 2013  W PROCENTACH

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG5

Różnica między

PG5 a Opolem

Język polski

62,0

59,6

63,9

75,6

+ 11,7

Historia i wiedza o społ.

58,0

56,3

63,3

72,5

+ 9,2

Matematyka

48,0

47,3

54,9

70,2

+ 15,3

Przedmioty przyrodnicze

59,0

58,1

64,0

73,6

+ 9,6

Język angielski - poziom

podstawowy

63,0

64,1

73,5

82,6

+ 9,1

Język angielski - poziom

rozszerzony

45,0

47,3

58,7

66,9

+ 8,2

Język niemiecki - poziom

podstawowy

58,0

69,3

67,5

81,8

+ 14,3

Język francuski

 

58,7

69,2

81,5

+12,3

Nasza szkoła w skali staninowej osiągnęła ze wszystkich części egzaminu stanin 8 (na 9 możliwych) - bardzo wysoki.

Język polski
stanin 8: od 71,4% – 78,8 %; PG5 - 75,6 %

Historia i wiedza o społ.
stanin 8: od 65,9% - 74,5%; PG5 - 72,5%

Matematyka
stanin 8: od 59,5% - 72,2%; PG5 - 70,2%

Przedmioty przyrodnicze
stanin 8: od 67,5% - 75,6%; PG5 - 73,6%

Język angielski poziom podstawowy
stanin 8: od 77,8% - 91,4%; PG5 - 82,6%

Język niemiecki poziom podstawowy
stanin 8: od 73,9% - 83,6%; PG5 - 81,8%

 


EGZAMIN 2012 - WYNIKI

2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole

 
EGZAMIN 2011 - WYNIKI
2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole
W dniu 15 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy z OKE Wrocław, podobnie jak i inne szkoły gimnazjalne w Opolu, wyniki egzaminów, które nasi trzecioklasiści pisali w kwietniu 2011 roku. Składał się on z części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej. W tym roku po raz trzeci gimnazjaliści pisali również test z języka angielskiego. Wykres prezentuje wyniki naszej szkoły na tle wyników kraju, naszego województwa i miasta Opola.
 
2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole 2


Gratulujemy trzecioklasistom - jak zawsze średnia naszej szkoły (czerwony słupek) z poszczególnych części egzaminu oraz z obu części razem jest wyższa niż kraju, województwa i naszego miasta Opola!
A jak nasi trzecioklasiści opanowali wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych?

Niżej przedstawione zestawienie prezentuje ich osiągnięcia na tle wyników rówieśników z Polski, województwa opolskiego i Opola.

2011 wyniki egzaminu gimnazjalnego pg5 opole 3

Nasi uczniowie zarówno w roku 2010 i 2011 w każdej części egzaminu osiągnęli wysoką średnią ilość punktów - wyniki PG 5 w skali staninowej wyglądają następująco:

Część humanistyczna:
rok 2010 - stanin 8 - bardzo wysoki
rok 2011 - stanin 8 - bardzo wysoki

Część matematyczno - przyrodnicza:
rok 2010 - stanin 8 - bardzo wysoki
rok 2011 - stanin 8 - bardzo wysoki

Krótki komentarz pozwoli wszystkim zrozumieć, na czym dokładnie polega stosowanie 9 stopniowej skali staninowej.

Stanin 1 - najniższy, to znaczy, że 96% uczniów ma wyższy wynik
Stanin 2 - bardzo niski - 89% uczniów ma wyższy wynik od nas, a 4% niższy
Stanin 3 - niski - 77% uczniów ma wynik wyższy, a 11% niższy
Stanin 4 - niżej średni - 60% uczniów ma wynik wyższy, a 23% niższy
Stanin 5 - średni - 40% uczniów ma wynik wyższy, 40% niższy, a 20% ma wynik taki sam jak my
Stanin 6 - wyżej średni - 23% uczniów ma wynik wyższy od nas, a 60% niższy
Stanin 7 - wysoki - 11% uczniów ma wynik wyższy, a 77% niższy
Stanin 8 - bardzo wysoki - 4% uczniów ma wynik wyższy, a 89 % niższy
Stanin 9 - najwyższy - 96% uczniów ma niższy wynik od nas - taki sam osiągnęło tylko 4% uczniów

Średnich wyników w punktach nie należy porównywać z wynikami z poprzednich lat - porównywanie wyników szkoły w kolejnych latach umożliwia tzw. skala staninowa, w której wyniki egzaminu dzielone są na 9 poziomów o określonych przedziałach punktowych. Tabela prezentuje skalę staninową dla obu części egzaminu w roku 2010 i 2011.

Szkoła jako całość zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno - przyrodniczej egzaminu osiągnęła stanin 8 - bardzo wysoki - to znaczy, że 4% uczniów w kraju osiągnęło wynik wyższy od naszych, a 89% uczniów osiągnęło wynik niższy od naszych - taki sam wynik osiągnęło tylko 7% uczniów w kraju!
 

 EGZAMIN 2010 - WYNIKI
 
 W dniu 18 czerwca otrzymaliśmy z OKE Wrocław, podobnie jak i inne szkoły gimnazjalne w Opolu, wyniki egzaminów, który nasi trzecioklasiści pisali w kwietniu 2010r. Składał się on z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz pisanej w tym roku po raz drugi części z języka angielskiego.

Wykres prezentuje wyniki naszej szkoły na tle wyników kraju, naszego województwa i miasta Opola.

2010 wyniki egzaminow pg5opole 1

Gratulujemy trzecioklasistom – jak zawsze, średnia naszej szkoły (czerwony słupek) z poszczególnych części egzaminu oraz z obu części razem jest wyższa niż kraju, województwa i naszego miasta Opola!

A jak nasi trzecioklasiści opanowali wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych?

Niżej przedstawione zestawienie prezentuje ich osiągnięcia na tle wyników rówieśników z Polski, województwa opolskiego i Opola.

CZĘőĆ HUMANISTYCZNA

 

Max.

pkt.

Kraj

 

Wojew.

opolskie

Miasto

Opole

PG 5

+

-

Standard I 

Czytanie i odbiórntekstów kultury

25

 

18,31

 

18,2

 

19,3

 

20,3

 

+1,0

Standard II 

Tworzenie własnego tekstu

25

12,03

12,0

13,1

14,2

+1,1

CZĘőĆ MATEMATYCZNO –

PRZYRODNICZA

 

 

 

 

 

 

Standard I

Umiejętne stosowanie procedur, pojęć i terminów z przedm. matematyczno - przyrodniczych

15

6,35

6,3

7,35

8,7

+1,35

Standard II

Wyszukiwanie
i stosowanie informacji

12

8,42

8,28

8,64

9,36

+0,72

Standard III 

Wskazywanie i opisanie faktów, zjawisk i zależności, czasowych przyczynowo – skutkowych
i przestrzennych

15

6,26

6,15

7,05

8,4

+1,35

Standard IV 

Stosowanie wiedzy i umiejętności

do rozwiązywania problemów

8

2,86

2,83

3,28

3,68

+0,4

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

 

Standard I Odbiór tekstu słuchanego

10

6,92

 

 

 

 

Standard II Odbiór tekstu czytanego

20

11,09

 

 

 

 

Standard III Reagowanie językowe

20

11,87

 

 

 

 

+ to różnica miedzy szkołą i Opolem

Pełną analizę i raport z egzaminu gimnazjalnego opublikujemy we IX 2010 (a brakujące dane z języka angielskiego podamy wkrótce), gdy CKE przedstawi pełne omówienie wyników tegorocznego egzaminu.

Nasi uczniowie zarówno w roku 2009 i 2010 w każdej części egzaminu osiągnęli wysoką średnią ilość punktów – wyniki PG5 w skali staninowej wyglądają następująco:

Część humanistyczna:
rok 2009 – stanin 8 – bardzo wysoki
rok 2010 – stanin 8 – bardzo wysoki

Część matematyczno - przyrodnicza:
rok 2009 – stanin 8 – bardzo wysoki
rok 2010 – stanin 8 – bardzo wysoki

Co tak naprawdę oznacza osiągnięcie staninu 8?

 Krótki komentarz pozwoli wszystkim zrozumieć, na czym dokładnie polega stosowanie 9 stopniowej skali staninowej.

Stanin 1 – najniższy, to znaczy, że 96% uczniów ma wyższy wynik
Stanin 2 – bardzo niski - 89% uczniów ma wyższy wynik od nas, a 4% niższy
Stanin 3 – niski - 77% uczniów ma wynik wyższy, a 11% niższy
Stanin 4 – niżej średniej - 60% uczniów ma wynik wyższy, a 23% niższy
Stanin 5 – średni - 40% uczniów ma wynik wyższy, 40% niższy, a 20% ma wynik taki sam jak my
Stanin 6 - wyżej średni - 23% uczniów ma wynik wyższy od nas, a 60% niższy
Stanin 7 – wysoki - 11% uczniów ma wynik wyższy, a 77% niższy
Stanin 8 – bardzo wysoki - 4% uczniów ma wynik wyższy, a 89% niższy
Stanin 9 – najwyższy -96% uczniów ma niższy wynik od nas – taki sam osiągnęło tylko 4% uczniów

őrednich wyników w punktach nie należy porównywać z wynikami z poprzednich lat. Porównywanie wyników szkoły w kolejnych latach umożliwia tzw. skala staninowa, w której wyniki egzaminu dzielone są na 9 poziomów o określonych przedziałach punktowych.

Tabela prezentuje skalę staninową
dla obu części egzaminu w roku 2009 i 2010.

 

Stanin

Część

humanistyczna

Część

matematyczno - przyrodnicza

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2010

1 najniższy

10,6 – 20,7

0 – 20,3

7,0 – 15,2

0 - 13,4

2 bardzo niski

20,8 – 27,2

20,4 – 25,8

15,3 – 21,8

13,5 – 19,0

3 niski

27,3 – 29,1

25,9 – 27,7

21,9 – 23,8

19,1 – 20,9

4 niżej średni

29,2 – 30,6

27,8 – 29,2

23,9 – 25,5

21,0 – 22,4

5 średni

30,7 – 32,1

29,3 – 30,6

25,6 – 27,3

22,5 – 24,0

6 wyżej średni

32,2 – 33,6

30,7 – 32,3

27,4 – 29,2

24,1 – 25,7

7 wysoki

33,7 – 35,8

32,4 – 34,3

29,3 – 32,0

25,8 – 28,2

8 bardzo wysoki

35,9 – 39,2

34,4 – 37,3

PG 5 – 34,6

32,1 – 37,9

 

28,3 – 33,7

PG 5 – 30,3

9 najwyższy

39,3 – 45,3

37,4 – 50,0

38,0 – 47,9

33,8 – 50,0

Szkoła jako całość zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno – przyrodniczej egzaminu osiągnęła stanin 8 – bardzo wysoki – to znaczy, że 4% uczniów w kraju osiągnęło wynik wyższy od naszych, a 89% uczniów osiągnęło wynik niższy od naszych – taki sam wynik osiągnęło 7% uczniów w kraju.

WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW W SKALI STANINOWEJ W 2010

 

Stanin

Część

humanistyczna

Część

matematematyczno - przyrodnicza

Wartość

Ucz.

Wartość

Ucz.

1 najniższy

0 – 20,3

3

0 - 13,4

2

2 bardzo niski

20,4 – 25,8

4

13,5 – 19,0

4

3 niski

25,9 – 27,7

5

19,1 – 20,9

7

4 niżej średni

27,8 – 29,2

24

21,0 – 22,4

13

5 średni

29,3 – 30,6

41

22,5 – 24,0

28

6 wyżej średni

30,7 – 32,3

41

24,1 – 25,7

48

7 wysoki

32,4 – 34,3

20

25,8 – 28,2

38

8 bardzo wysoki

34,4 – 37,3

33

28,3 – 33,7

30

9 najwyższy

37,4 – 50,0

14

33,8 – 50,0

15

 

Część humanistyczna egzaminu:
1–3: staniny niskie - 12 uczniów - 6%
4-6: Staniny średnie – 106 uczniów – 57%
7-9: Staniny wysokie – 67 uczniów – 37%

Część matematyczno – przyrodnicza egzaminu:
1–3: staniny niskie – 13 uczniów - 7%
4-6: staniny średnie – 89 uczniów - 48%
7-9: staniny wysokie - 83 uczniów - 45%

Wykresy pokazują, ilu uczniów znalazło się w poszczególnym staninie – tzn. osiągnęło taką średnią ilość punktów z części humanistycznej lub matematyczno - przyrodniczej, jaką określa dany stanin (znalazło się w określonym przedziale punktowym).
2010 wyniki egzaminow pg5opole 2
 2010 wyniki egzaminow pg5opole 3