strefa ucznia  strefa rodzica 

Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII im. A. Kamińskiego w Opolu.

Zobacz listę [PDF] >>>

 Komunikat Komisji Rekrutacyjnej PLO nr VIII w Opolu
Przyjmowanie dokumentów (oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE) :
13-18.08 2020 r.
sala nr 1 (na lewo od wejścia) od 8.30 - 15.00
Bardzo prosimy o stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznego odstępu podczas składania dokumentów!
Bardzo prosimy o dostarczenie wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia OKE (dotyczy kandydatów, którzy jeszcze tego nie zrobili) „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych, których realizacja rozpoczyna się już w klasie pierwszej oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie” (podpisanej przez rodziców).

Druki do pobrania na stronie.

Pozwoli to skrócić czas przyjmowania dokumentów. Deklarację można będzie wypełnić również w szkole, ale wtedy prosimy o przyjście jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

plo8 opole logo

plo8 opole logo Informacje dla rodziców uczniów klas 1 - 2 czteroletniego liceum i rodziców uczniów klas 2 - 3 trzyletniego liceum, dotyczące dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2020.
Wnioski należy składać do 10 września 2020 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach .

Informacje dla rodziców >>>

Wniosek o dofinansowanie >>>

23 lipca 2020 zginął tragicznie nasz współpracownik i przyjaciel, wychowawca młodzieży, nauczyciel dyplomowany Sławomir Szpala.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 20 lat pracował jako nauczyciel i wychowawca, wcześniej w PG nr 5, następnie w PLO nr VIII. Do pracy podchodził z radością i zapałem. Cieszył się szacunkiem i uznaniem. Był wielokrotnie nagradzany przez Dyrekcję szkoły, jak i uczniów, od których otrzymywał w piebiscycie na najlepszego nauczyciela statuetki „Oskara”. Zawsze dbał o prestiż i dobre imię szkoły, jego uczniowie osiągali wiele sukcesów sportowych. Rozwijał zainteresowania miodzieży, prowadził kółko szachowe, był instruktorem pływackim.

Dla swoich wychowanków organizował wiele atrakcyjnych wyjazdów i zajęć pozalekcyjnych. Z zespołem koszykarskim wyjeżdżał na zawody sportowe do Francji.

Gdy stawał przed nowymi problemami, wyzwaniami, zadaniami z uśmiechem na twarzy mówił: „Damy radę”. Tym razem nie dał rady, los był okrutny. Odszedł, pozostawiając rodzinę, bliskich, przyjadół z pracy w smutku i żałobie.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek (30.07) o godz. 11.00, Opole - Półwieś, ul. Cmentarna (w Nowej Kaplicy).

W naszym liceum rozpoczęliśmy przygodę ze zdalnym nauczaniem już w pierwszych dniach wprowadzenia zdalnej nauki w szkołach. Korzystaliśmy z dostępnych rozwiązań prowadząc, jako jedna z nielicznych szkół w Opolu, lekcje on-line. W pracę wkładaliśmy wiele pracy, zaangażowania, serca i własnego sprzętu. Mimo, bardzo wysokich ocen naszej pracy dokonanej przez uczniów i ich rodziców oceny nie spoczywamy na laurach i rozbudowujemy naszą bazę oraz wzbogacamy wiedzę.
Jako szkoła przystąpiliśmy do przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu pn. Op@lskie dla liceów – zdalnie nauczanie zbliża! Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i obejmuje 44 licea w regionie.
Udział w tym Projekcie pozwoli na wsparcie nauczycieli VIII LO w obszarze zarówno merytorycznym, jak i technicznym. Otrzymamy, jako szkoła, laptopy z oprogramowaniem Office 365 PRO+ dla nauczycieli, monitory interaktywne, wizualizery, kamery interaktywne ze statywami oraz zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Cały sprzęt trafi już w czasie wakacji w ręce kadry nauczycielskiej. W trakcie trwania projekt nauczyciele będą mogli również wzbogacić swój warsztat w zakresie zdalnego nauczania korzystając ze szkoleń i konsultacji.
Przekazane pomoce będą wsparciem w pracy szkoły również na co dzień, gdy nie będzie konieczne prowadzenia nauczania zdalnego. Dostęp do sprzętu i szkolenia umożliwią atrakcyjniejsze niż dotąd prowadzenie zajęć w oparciu o zdobycze współczesnej nauki.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
>>>TUTAJ<<<

plo8 opole logo

 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony