Uczniowie PLO VIII wzięli udział w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym pt. ,, Pasja, kultura, dziedzictwo - przyszłość’’ realizowanym w ramach projektu ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych  w Pokoju i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim’’ przez m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Celem spotkania było m.in. popularyzacja regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego i różnych branż rzemiosła.