Szanowni Rodzice, Szanowni Uczniowie,

W związku z komunikatem Premiera RP oraz na podstawie rekomendacji Prezydenta Miasta Opola, w porozumieniu ze sztabem zarządzania kryzysowego w Opolu informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia w naszym liceum, co oznacza, że  szkoła będzie w tym czasie zamknięta. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy, aby uczniowie pozostali w tym czasie w domach, unikali wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Od czwartku nauczyciele naszej szkoły pozostaną w kontakcie ze swoimi uczniami. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywane zadania przedmiotowe do wykonania przez uczniów w domu celem realizacji treści programowej z poszczególnych przedmiotów. W związku z tym prosimy o stały kontakt uczniów z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Prosimy Państwa również o kontakt ze szkołą, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w ważnych i pilnych sprawach.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola www.oswiata.opole.pl oraz naszej szkoły www.lo8.opole.pl, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem
Lucyna Dzikiewicz-Niski
Dyrektor PLO VIII Opole

Komunikat MEN: Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

plo8 opole logo