Informujemy, że zespół psychologiczno-pedagogiczny pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu
730 306 308 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

Zapraszamy do kontaktowania się z nami.
Zespół psychologiczno- pedagogiczny