Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym:

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie zastraszaniu, znęcaniu się oraz strategie skutecznego działania dla nauczycieli i rodziców:

Pomoc w sytuacji doświadczania przez dziecko przemocy – przydatne linki:

Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB:

Organizacja pracy z uczniem zdolnym:

Portal Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli:

Kącik dla rodziców:

Źródło: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji