KOMUNIKAT Kuratorium Oświaty w Opolu:
Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Treść komunikatu >>>

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Konsultacje w sprawie nowych terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Treść komunikatu >>>