Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

  1. Pobierz informacje
  2. Pobierz wytyczne
  3. Plakat informacyjny

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS >>>