W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas maturalnych nie przystępują do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika z zagrożenia epidemiologicznego.
Do matury ustnej mogą jednak przystąpić uczniowie, którzy zmierzają studiować na uczelniach zagranicznych, wymagających w procesie rekrutacji wyników egzaminu ustnego. Absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów ustnych, powinni poinformować dyrektora szkoły o zamiarze przystąpienia do nich do dnia 25 maja.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.