Bardzo prosimy o dostarczenie wraz z wnioskiem (dotyczy kandydatów, którzy jeszcze tego nie zrobili) i kopią świadectwa - „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych, których realizacja rozpoczyna się już w klasie pierwszej oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie” (podpisanej przez rodziców).

Druki do pobrania na stronie.

Pozwoli to skrócić czas przyjmowania dokumentów. Deklarację można będzie wypełnić również w szkole, ale wtedy prosimy o przyjście jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Przyjmowanie dokumentów od 26.06 2020 r.
sala nr 1 (na lewo od wejścia) od 8.30 – 15.00

Bardzo prosimy o stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznego odstępu podczas składania dokumentów!!!

Przypominamy, że dokumenty składamy tylko w jednej szkole - do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu na: „Liście wybranych szkół i oddziałów według kolejności preferencji” - patrz: „Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej”.