W naszym liceum rozpoczęliśmy przygodę ze zdalnym nauczaniem już w pierwszych dniach wprowadzenia zdalnej nauki w szkołach. Korzystaliśmy z dostępnych rozwiązań prowadząc, jako jedna z nielicznych szkół w Opolu, lekcje on-line. W pracę wkładaliśmy wiele pracy, zaangażowania, serca i własnego sprzętu. Mimo, bardzo wysokich ocen naszej pracy dokonanej przez uczniów i ich rodziców oceny nie spoczywamy na laurach i rozbudowujemy naszą bazę oraz wzbogacamy wiedzę.
Jako szkoła przystąpiliśmy do przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu pn. Op@lskie dla liceów – zdalnie nauczanie zbliża! Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i obejmuje 44 licea w regionie.
Udział w tym Projekcie pozwoli na wsparcie nauczycieli VIII LO w obszarze zarówno merytorycznym, jak i technicznym. Otrzymamy, jako szkoła, laptopy z oprogramowaniem Office 365 PRO+ dla nauczycieli, monitory interaktywne, wizualizery, kamery interaktywne ze statywami oraz zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Cały sprzęt trafi już w czasie wakacji w ręce kadry nauczycielskiej. W trakcie trwania projekt nauczyciele będą mogli również wzbogacić swój warsztat w zakresie zdalnego nauczania korzystając ze szkoleń i konsultacji.
Przekazane pomoce będą wsparciem w pracy szkoły również na co dzień, gdy nie będzie konieczne prowadzenia nauczania zdalnego. Dostęp do sprzętu i szkolenia umożliwią atrakcyjniejsze niż dotąd prowadzenie zajęć w oparciu o zdobycze współczesnej nauki.