23 lipca 2020 zginął tragicznie nasz współpracownik i przyjaciel, wychowawca młodzieży, nauczyciel dyplomowany Sławomir Szpala.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od 20 lat pracował jako nauczyciel i wychowawca, wcześniej w PG nr 5, następnie w PLO nr VIII. Do pracy podchodził z radością i zapałem. Cieszył się szacunkiem i uznaniem. Był wielokrotnie nagradzany przez Dyrekcję szkoły, jak i uczniów, od których otrzymywał w piebiscycie na najlepszego nauczyciela statuetki „Oskara”. Zawsze dbał o prestiż i dobre imię szkoły, jego uczniowie osiągali wiele sukcesów sportowych. Rozwijał zainteresowania miodzieży, prowadził kółko szachowe, był instruktorem pływackim.

Dla swoich wychowanków organizował wiele atrakcyjnych wyjazdów i zajęć pozalekcyjnych. Z zespołem koszykarskim wyjeżdżał na zawody sportowe do Francji.

Gdy stawał przed nowymi problemami, wyzwaniami, zadaniami z uśmiechem na twarzy mówił: „Damy radę”. Tym razem nie dał rady, los był okrutny. Odszedł, pozostawiając rodzinę, bliskich, przyjadół z pracy w smutku i żałobie.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek (30.07) o godz. 11.00, Opole - Półwieś, ul. Cmentarna (w Nowej Kaplicy).