plo8 opole logo Informacje dla rodziców uczniów klas 1 - 2 czteroletniego liceum i rodziców uczniów klas 2 - 3 trzyletniego liceum, dotyczące dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2020.
Wnioski należy składać do 10 września 2020 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach .

Informacje dla rodziców >>>

Wniosek o dofinansowanie >>>