Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII im. A. Kamińskiego w Opolu.

Zobacz listę [PDF] >>>

 Komunikat Komisji Rekrutacyjnej PLO nr VIII w Opolu
Przyjmowanie dokumentów (oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE) :
13-18.08 2020 r.
sala nr 1 (na lewo od wejścia) od 8.30 - 15.00
Bardzo prosimy o stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie bezpiecznego odstępu podczas składania dokumentów!
Bardzo prosimy o dostarczenie wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia OKE (dotyczy kandydatów, którzy jeszcze tego nie zrobili) „Deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych, których realizacja rozpoczyna się już w klasie pierwszej oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie” (podpisanej przez rodziców).

Druki do pobrania na stronie.

Pozwoli to skrócić czas przyjmowania dokumentów. Deklarację można będzie wypełnić również w szkole, ale wtedy prosimy o przyjście jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

plo8 opole logo