SZKOŁA HUMANITARNA – Celem zajęć ,,Niebezpieczeństwo milczenia” było zachęcenie młodzieży do wyrażenia własnego zdana , stawania w obronie swoich poglądów oraz szacunku wobec innych osób i siebie. Uczniowie klasy 2 e dyskutowali m.in. na temat sytuacji życiowych, w których szczególnie należy podejmować działania wspierające drugiego człowieka.