Uczniowie VIII LO mogą już korzystać z Platformy Matematycznej umieszczonej pod adresem: http://212.59.241.225/arkusze/

Platforma matematyczna jest serwisem internetowym utworzonym z myślą o sprawdzaniu wyników nauczania w warunkach pracy zdalnej. Narzędzie to umożliwia w warunkach pracy zdalnej:
- rozwiązywanie arkuszy maturalnych,
- przeprowadzanie sprawdzianów, testów lub kartkówek,
- wykonania prac domowych.

Platforma jest nadzorowana przez nauczycieli z wieloletnim stażem nauczaniu matematyki w szkole średniej, którzy gwarantują merytoryczność treści na niej umieszczonych.