Szanowni Rodzice!

W czwartek 17 grudnia 2020 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędą się konsultacje na platformie Teams. Rodzice lub opiekunowie kontaktują się z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogami lub psychologiem za pośrednictwem konta swojego dziecka lub wychowanka. W związku z tym bardzo prosimy o uruchomienie podczas rozmowy kamerek internetowych, aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom.
Spotkania z wychowawcami będą trwały do godz. 18.00, z pozostałymi nauczycielami od godz. 18.00 do 19.00.
Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PLO VIII w Opolu

spotkanie z rodzicami