Pod linkiem znajduje się platforma internetowa z ciekawymi materiałami dotyczącymi doradztwa zawodowego w tym informacje na temat kierunków studiów.
Link do strony internetowej: https://kierunkowskazkariery.pl/