Szanowni Rodzice!

W czwartek 11.02.2020 r. w godzinach od 18.00 do 19.00 odbędą się wywiadówki na platformie Teams. Rodzice lub opiekunowie kontaktują się z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogami lub psychologiem za pośrednictwem konta swojego dziecka lub wychowanka. W związku z tym bardzo prosimy o uruchomienie podczas rozmowy kamerek internetowych, aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom.
Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PLO VIII w Opolu

spotkanie z rodzicami