strefa ucznia  strefa rodzica 

OBWIESZCZENIE
1. 23 października 2017 roku w Publicznym Liceum nr VIII w Opolu odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna samorządu (kandydatami są wszyscy nauczyciele).
2. Naszymi kandydatami do Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas I PLO, II, III PG, którzy tworzą (pięcioosobowe) Komitety Wyborcze (ocena zachowania członków komitetu – minimum dobra).
3. Początek kampanii 9 października 2017 r. Głosowanie odbędzie się 23 października 2017 r.
4. Zgłoszenia kandydatów do Samorządu Uczniowskiego proszę składać do p. W. Romanowskiej do dnia 18 października.
5. W kampanii nie można posługiwać się obelżywymi i wulgarnymi słowami, nie można obrażać żadnego z kandydatów.
6. Plakaty wyborcze można zamieszczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uzgodnieniu z opiekunem SU.

 

Ordynacja Wyborcza

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzone będą w Publicznym Liceum nr VIII w Opolu w dniu 23 października 2017 r. na wszystkich przerwach od 8:45 do 13:35 w lokalu wyborczym tj. na korytarzu obok sali nr 18.
2. Każdemu Komitetowi Wyborczemu przysługuje jeden głos.
3. Wybory są powszechne, co oznacza, że każdy uczeń, który nie został zawieszony w swych prawach może wziąć w nich udział (czynne prawo wyborcze) oraz ma prawo w nich kandydować (bierne prawo wyborcze).
4. Wybory są bezpośrednie, co oznacza, że każdy wyborca - uczeń osobiście głosuje na jeden Komitet Wyborczy.
5. Wybory są równe, co oznacza, że każdy uczeń ma taką samą liczbę głosów oraz głos każdego wyborcy znaczy tyle samo.
6. Wybory są tajne, co oznacza, że każdy głosujący ma prawo zachować w tajemnicy dokonany przez siebie wybór.
7. Można głosować tylko na jeden Komitet Wyborczy stawiając przy jej nazwie krzyżyk X. Każdy inny głos zostanie uznany za nieważny.
8. Każdy głosujący musi posiadać dokument tożsamości uprawniający do wzięcia udziału w wyborach tj. ważną legitymację szkolną (lub inny dokument ze zdjęciem).
9. Kampania wyborcza trwa do dnia 20 października i jest nieobowiązkowa.
10. W dniu wyborów 23 października 2017 roku obowiązuje cisza wyborcza.
11. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz stronie internetowej PLO nr VIII w Opolu.

lo8 opole logo3

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony