Uczniowie z naszego liceum wzięli udział w interesującym spotkaniu, w którym omówiono możliwości studiowania i uzyskania stypendium naukowego w USA. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu i zostało przeprowadzone m.in. przez Panią Marię Brzostek z Public Affairs Office, U.S. Consulate General i Panią Natashę Ng – gościa z USA, stypendystkę Fulbrighta.