W dniach 30 listopada i 01 grudnia 2017 r. uczniowie z klas drugich wzięli udział w programie profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów’’. Program został zrealizowany na terenie naszej szkoły. W takcie zajęć młodzież nabywała m.in. umiejętności społeczne, zapoznała się z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Przedstawiono wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji interpersonalnych. Podjęto problematykę dotyczącą wychowania seksualnego i zachowań agresywnych wśród dorastającej młodzieży.
Uczestnikami programu byli również rodzice. Podczas spotkania omówiono przede wszystkim problematykę dotyczącą komunikacji dorosły - dziecko i przedstawiono wybrane wyniki badań z zakresu profilaktyki wychowawczej.