Uczniowie oddziałów gimnazjalnych PLO nr VIII wzięli po raz kolejny udział w wycieczce do Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu w ramach realizowania w szkole zadań
z zakresu doradztwa zawodowego. Pan wicedyrektor CKP Dariusz Kulita zapoznał uczniów m.in. z ofertą edukacyjną opolskich szkół ponadgimnazjalnych i omówił zasady odbywania praktycznych zajęć.