Informacja dla rodziców i uczniów klas trzecich
Targi Edukacyjne w PLO 8 i spotkanie z dyrektorem szkoły oraz doradcą zawodowym Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów klas trzecich na Targi Edukacyjne, które odbędą się w PLO 8 (sala gimnastyczna) w dniu 12.04.2018 w godz. 16:30 – 17:30. Podczas targów przedstawiona będzie oferta szkół ponadgimnazjalnych w tym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8. O godz. 17:30 w sali 18 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas: 3a, 3b, 3d i o godz. 18:15 rodziców uczniów klas: 3c, 3e, 3f z dyrektorem PLO 8 i doradcą zawodowym Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej podczas, którego udzielane będą porady związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.