EGZAMIN 2018

W dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy wyniki egzaminów gimnazjalnych - jak zawsze publikujemy je na naszej stronie. Podobnie jak w latach poprzednich, ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, znacznie lepsze niż średnia Opola. Nasze gratulacje trzecioklasiści!

Część egzaminu

Kraj

Wojew.

Opole

PG 5

Różnica między

PG 5 a Opolem

Język polski

58

67,0

70,9

76,4

+5,5

Historia
i wiedza o społ.

67

57,7

65,2

71,0

+4,8

Matematyka

51

50,6

59,2

67,8

+8,6

Przedmioty
przyrodnicze

55

55,4

62,3

68,3

+6,0

Język angielski
poziom
podstawowy

70

69,8

77,4

84,1

+6,7

Język angielski
poziom
rozszerzony

53

52,7

60,7

65,6

+4,9

Język niemiecki
poziom
podstawowy

55

64,7

63,6

76,5

+12,9

Wyniki z poprzednich lat >>>